Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Orsaken tycks vara densamma nu som då. En fraktion inom partiet har tröttnat på att låtsas vara respektabla och vill ha ett »nationellt« alternativ som inte hymlar om den politiska bevekelsegrunden.

Det nya partiet Nationaldemokraterna bildades i augusti och består i huvudsak av SD-Stockholm och SD-Haninge med mindre utlöpare till Helsingborg och Göteborg.

Förra gången SD splittrades resulterade det i att några av partiets förgrundsfigurer avpolleterades. Bland dem fanns Leif Zeilon och Jerker Magnusson, två av Sverigedemokraternas grundare. Även denna gång handlar det om individer som varit tongivande inom SD.

Anders Steen, som i valet 1998 blev invald som representant för SD i Haninge kommun, är ND:s partiledare och ansikte utåt. Bakom kulisserna styr partiorganisatören Tor Paulsson. Han var partiorganisatör även i SD. Tillsammans svarade de för en stor del av SD:s valframgång 1998.

Nationalistiskt parti

Bildandet av Nationaldemokraterna handlar inte så mycket om ideologiska motsättningar, utan snarare om en traditionell maktkamp där de respektive fraktionerna öser skit över varandra.
Stockholmsavdelningen, anförda av Steen och Paulsson, har riktat stark kritik mot partistyrelsen. Kritiken har främst handlat om att de anser att SD svikit de nationella idealen.

– Vi är nationalister och motsätter oss de liberaliseringar av partiprogrammet som partiledningen försöker genomföra, i synnerhet angående invandringen och adoptioner. En liberalisering skulle få som följd att det nationella inslaget försvann, hävdade Anders Steen till tidningen Expo.

Partistyrelsen hävdar i sin tur att Steen och Paulsson bedrivit partiskadlig verksamhet och försökt bilda en parallell riksorganisation.

– Tor och Anders har ju kvalitéer, men en brist de har är att de ser judar och frimurare bakom varje hörn. Allt skulle vara deras fel, vilket jag tycker är ganska sjukt, förklarade SD:s partiorganisatör Tommy Funebo till Expo.

Den nationaldemokratiska fraktionen svarade med att de misstänkte Funebo för att vara infiltratör, eventuellt för Mossads räkning.

De interna stridigheterna har dock pågått längre än vad SD velat ge sken av. Redan för två år sedan, då Tor Paulsson var nationell partiorganisatör, gnisslade det i maskineriet. I medlemsbulletinen skrev Paulsson ett konspiratoriskt inlägg som anklagade flertalet etablerade partier för att vara kommunister. Inlägget var så uppenbart besynnerligt att det föranledde den nuvarande partisekreteraren Jimmy Windeskog att ta avstånd från utspelet. Det är första gången i partiets historia som en debatt har blossat upp i medlemsbulletinen.

Kritik mot partiledningen

Beslutet att utesluta Steen och Paulsson fick stora återverkningar i Stockholmsdistriktet.
Tomas Johansson, ordförande i SD-Stockholm hävdade att uteslutningarna inte gått rätt till eftersom ett yttrande han skrivit till partistyrelsen »kommit bort« på kansliet. Hela sommarnumret av den interna medlemsbulletinen för SD-Stockholm ägnades åt att kritisera partiledningen som anklagades för att ha »sålt ut partiets ideal«, försökt »anpassa sig till de etablerade partierna« och för att ha »åsidosatt den interna medlemsdemokratin«. Bland de som utsattes för de hårdaste påhoppen fanns partiledaren Mikael Jansson, partiorganisatören Tommy Funebo, chefsideologen Johan Rinderheim, samt kassören Arnold Boström. De anklagades för att agera maktfullkomligt.

Nyheten att Steen och Paulsson skulle bilda ett nytt parti meddelades kort därefter i den nazistiska tidningen Wärendsbladet, där Nationaldemokraterna klargör att de tar avstånd från SD:s »liberalisering. De uppmanar sympatisörer att göra likadant:

»Vi i ND uppmanar alla nationella partier att betrakta SD för vad de är: inget annat än förrädare som förrått sina partikamrater och partiets tidigare ideologi. De bör bemötas och behandlas därefter«.

»Ledande nationellt parti«

Nationaldemokraterna hävdar att de tagit över rollen som »ledande nationellt parti« och samtidigt lockat över de medlemmar från SD »som har en sann nationell övertygelse och som har förstått vad det handlar om«.

Den 12 augusti bildades Nationaldemokraterna officiellt på Brygghuset i Stockholm. Platsen för mötet var synnerligen hemlig och bara två tidningar, Expo och Expressen, dök händelsevis upp för att bevaka partibildningen. När nationella partier bildas ska media inte ha insyn, och inte oväntat blev ingen av tidningarna insläppta i möteslokalen. När reportrarna hade väntat utanför lokalen ett par minuter kom en ilsken Tor Paulsson ut och skrek:

– Fattar ni trögt, ni ska gå härifrån. Jag räknar till tio sedan hjälper jag er härifrån. Ett , två, tre...
När reportrarna började avlägsna sig fortsatte Paulsson att skrika: »jävla terrorister« och »idioter«. På vägen därifrån fick reportrarna »sällskap« av ND:s vaktstyrka drygt 400 meter.

Senare höll Tor Paulsson ett eldigt och inspirerande tal till de drygt 150 deltagarna. Där fastställde han klart sin roll som partiorganisatör och pådrivare.

– Det är dags att vi börjar agera nu. Det här är vårt land och vi måste börja tala klarspråk. Vi måste få med oss de duktiga människorna, de arbetsamma människorna, och folk ska sluta säga att det inte går, för det går, visst går det? Visst går det? Det går! Vi ska göra det!

Dömd partiledare

Partiledaren Anders Steen är 56 år gammal. I SD:s propagandablad har han tidigare uttalat sig om bristen på moral i samhället:

– Något som oroar mig mer och mer är vad som händer när den nuvarande högkonjunkturen vänder till lågkonjunktur. Staten får in mindre skatteintäkter och det blir högre kostnader för arbetslösa.

Steen är dömd två gånger. Första gången 1991 dömdes han för brott mot uppbördslagen och uppbördsredovisning. 1996 dömdes han för att tagit ut över 60 000 kronor i sjukpenning trots att han jobbade.

Innan splittringen var han Sverigedemokraternas första namn på kommunfullmäktigelistan i Haninge 1998. Samma år var han även första namnet på landstingslistan för Stockholm.
Nationaldemokraterna har två underavdelningar; Nationaldemokratisk ungdom (NDU), och Nationaldemokraternas Seniorer (NDS).

I NDU är Marc Abramsson ordförande. Han är 23 år och satt under år 2000 i styrelsen för Sverigedemokraternas ungdomsförbund. På hemsidan säger han:

– Nu är jag ordförande för NDU och mitt mål är att väcka ungdomen ur den hjärntvätt som de styrande av idag utsatt och utsätter oss för. Att få den svenska ungdomen att inse, att arbeta politiskt idag är en plikt man gör för sitt land och i förlängningen för sitt folks själva existens och överlevnad.

Seniorerna leds av Harry Edlund, tidigare ordförande för Sverigedemokraternas seniorer. Han säger på NDS flygblad:

– Det Sverige jag växte upp i finns inte längre. Istället ska vi behöva acceptera rån och gruppvåldtäkter. Jag skäms för att lämna detta till mina barnbarn.

En annan viktig ND-aktivist är Vávra Sük, 28, partisekreterare och något av en chefsideolog. Sük har bland annat skrivit det nya partiets principprogram. I SD har var han med om att utforma det uppmärksammade Rissneflygbladet där det fastslogs att invandrare är särskilt benägna att begå gruppvåldtäkter. Vávra Sük är själv invandrare och kommer urspungligen från Tjeckien. I presentationen på ND:s hemsida säger han:

– Europa har under många år haft en stor invandring från världens alla hörn, och det påverkar och förändrar kulturen i en mycket obehaglig riktning. Våra folk, Europas folk håller på att försvinna genom integreringen med andra folk, det är det som driver mitt engagemang.

Samarbete med nationella rörelsen

Andra namn som figurerar inom partiet är till exempel Fredrik Bergman, 22, tidigare suppleant i SDU:s styrelse. Han var en av de gripna vid nazistkonserten i Brottby 1998.

I ND återfinns också Ralph Henning, 60. Han var femte namn för SD i kommunvalet i Haninge 1998. I SD:s flygblad hävdar han:

– Vi kan inte stillasittande se på när våldet i samhället fullständigt exploderar som det gjort de senaste åren. Våldet måste bekämpas effektivt. Riktiga straff för grova brott, offren måste hjälpas i första hand. Vi måste med alla resurser förebygga kriminalitet.

Ralph Henning dömdes 1999 för skyddande av en efterlyst våldsbrottsling.

Nationaldemokraterna vill återskapa det SD som »en gång fanns«, innan partiet drabbades av makthungriga partibyråkrater och började »liberaliseras«.

Anders Steen förklarar dessutom att partiet ska samarbeta med den »nationella« rörelsen.

»Nationaldemokraterna verkar för sitt eget politiska program, men har inte som mål att konkurrera med andra nationella grupper eller att likrikta ideologin. Tvärtom vill vi verka för ett utbyte av kunskap och erfarenheter, och erbjuda ett forum för diskussion som kan bredda vår horisont och skapa samförstånd mellan olika nationella grupper. Bara genom att tillsammans agera kan vi motverka det sönderfall som nu drabbat vårt en gång så fina och trygga land.«

Vad detta betyder i praktiken kan möjligen utläsas av länksamlingen på ND:s hemsida, som bland annan omfattar den pro-terroristiska nazisttidningen Info-14, Nationalsocialistisk front (NSF) och den antisemitiska hemsidan Radio Islam.

ND satsar hårt på flygbladsutdelning, vilket är Tor Paulssons recept för att nå politisk framgång. Under oktober har partiet drivit en antivåldtäktskampanj där de spridit flygblad och rapporter som försöker sammankoppla gruppvåldtäkter och invandrare. Materialet har delats ut på skolor, vid riksdagen och till tidningar.

Målsättningen är att kunna ta sig in i de kommuner där partiet sedan SD-tiden redan har en plattform, för att i valet 2006 kunna satsa på riksnivå.

Påminner om Hembygdspartiet

Splittringen kan jämföras med Hembygdspartiets (HbP) utbrytning 1995. Liksom ND genomförde Hembygdspartiet massiva flybladsutdelningar. HbP hade också ett nära samarbete med nazistgrupper vilket snart utvecklade partiet till en nazistisk sekt.

Precis som Nationaldemokraterna hävdade HbP bestämt att de hade stöd från majoriteten av SD:s medlemmar. SD avfärdade utbrytarna som en samling för tokstollar och nazistsympatisörer. Samma resonemang pågår just nu mellan SD och ND.

Hur många av SD:s medlemmar som följer Stockholmsavdelningen till Nationaldemokraterna är svårt att uppskatta. SD:s partistyrelse hävdar att ND är en »ren Stockholmsföreteelse«, medan ND menar att de viktiga personerna i SD redan har bytt sida eller snart kommer att göra det.

Två lokalavdelningar

Säkert är i alla fall att ND har en avdelning i Mölndal. Kontaktperson där är Lars-Magnus Larsson, tidigare medlem i Sverigedemokraterna i Göteborg. Under öppningsmötet i bryggerihuset höll även han ett tal.

– Vi ska bygga upp vårt land, vårt hus. Och grunden är i och med detta möte lagd och nu kan ingenting stoppa oss. Det är ni alla här som sitter här i dag som kommer att skapa den framtid som andra misslyckats att bygga upp och i värsta fall försökt ödelägga.

Nationaldemokraterna har också fått stöd från en fraktion i SD-Helsingborg, där en lokalavdelning under ledning av Gösta Norsell bildades i september.

Han var tidigare aktiv inom Framstegspartiet i Helsingborg som ombildades till Svensk Samling innan det blev SD-Helsingborg. Vi kan räkna med ND kommer att bli föremål för framtida skriverier.