Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Southern Poverty Law Center (SPLC), som årligen kartlägger antalet hatgrupper och aktiviteter i USA, registrerade 838 aktiva grupper 2020. Det är en minskning med 11 procent i jämförelse med 2019, men ligger fortfarande på en historisk hög nivå. Antalet hatgrupper som mobiliserar utifrån rasideologisk högerextremism sköt i höjden i och med Donald Trumps valkampanj 2015 och under de två första åren av hans presidentperiod.

En förklaring till det nu minskade antalet hatgrupper 2020 är ett Ku Klux Klan på nedgång. Från omkring 150 avdelningar har organisationen minskat de senaste åren och 2020 kartlade SPLC 25 avdelningar i den ökända vit makt-organisationen.

De medlemmar som lämnat Ku Klux Klan har haft många andra alternativ att vända sig till. Till exempel den högerextrema gruppen Proud Boys som under Donald Trumps presidentskap flyttat fram positionerna. SPLC skriver också att många radikaliserats i Donald Trumps egna så kallade MAGA-rörelse (Make America great again).

Svårare att kartlägga vit makt-miljön

SPLC noterar också en minskning av rasideologiskt högerextrema grupper (SPLC använder begreppet "White nationalism" reds. anm), från 155 till 128. Anledningen, skriver SPLC, kan vara att dessa grupper blivit mer diffusa och svårare att räkna då de ofta agerar på stängda krypterade plattformar. Att flera grupper stängts av från de stora sociala medieplattformarna försvårar också kartläggningen.

”Många extremister är inte formella medlemmar i någon organisation. Internet tillåter individer att komma i kontakt med hatgrupper utan att gå med i dem”, skriver SPLC.

Flera som begått terrordåd är just individer utan något tydligt medlemskap i någon grupp utan som istället radikaliserats på nätet.

En annan trend som SPLC ser beror på covid-19, vilket lett till färre utåtriktade aktiviteter. Vad som ökat är propagandaspridning genom att sätta upp flygblad och klistermärken på offentliga platser. Också den trenden kopplas till pandemin då det kan genomföras anonymt och utan närkontakt.  

Hatgrupper sluter upp bakom Trump

Det som SPLC beskriver som antistatliga grupper som präglas av högerextrema miliser och konspirationism har också minskat något. Samtidigt noterades ett större, mer löst nätverk, med konspirationistiska rörelser som Qanon och Boogaloo vars anhängare ofta sågs sida vid sida med mer organiserade grupper som Proud boys i protester mot nedstängningar till följd av pandemin.

Beväpnade protester genomfördes vid stadshus och i Michigan uppdagades en plan att kidnappa guvernören där. Grupper ur den här miljön genomförde även våldsamma motdemonstrationer mot Black lives matter-protesterna. Efter presidentvalet 2020 har miljön samlats kring konspirationsteorin att valet var riggat. Något som underblåsts av Donald Trump och kulminerade i stormningen av Kapitolium i januari i år.

29 procent av amerikanerna uppgav 2020 att de personligen kände någon som menar att vita människor är en överlägsen ras.