Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den ungerska polisen utreder för stunden 18 rasistiska attacker mot romer som skett under åren 2008 och 2009.

I en Amnesty-rapport lyfts det emellertid fram att civila organisationer i landet hittat bevis för ytterligare 30 attacker under perioden.

– Den ungerska statens misslyckande med att notera, utreda, åtala och bestraffa rasistiskt motiverade brott och garantera hjälp för offren sviker hela det romska samhället i Ungern. Enligt internationell rätt är den ungerska regeringen skyldig att motarbeta diskriminering och en grundläggande del av det arbetet är att samla information om hatbrottens omfattning, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys avdelning för Europa och Centralasien, i ett pressmeddelande.

Amnesty anser att en förklaring till att underrapporteringen ser ut som den gör är att många romer i landet är rädda eller hyser misstro mot polis- och åklagarväsendet.