Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Jämfört med året innan minskade antalet anmälda hatbrott under 2010 med elva procent. Framförallt minskade anmälningarna gällande homofobiska och antisemitiska brott. Men trots att andelen polisanmälda hatbrott totalt sätt minskade under förra året, så ökade anmälningarna där förövarna haft ett islamofobiskt motiv med 40 procent jämfört med föregående år. Drygt 270 anmälningar under 2010 betraktas röra islamofobiska hatbrott.

74 procent av anmälningarna under 2010 var kopplade främlingsfientlighet och rasism, 15 procent var homofobiska och elva procent av anmälningar var kopplade till antireligiösa yttringar.

Även anmälningar där förövaren hade kopplingar till vit makt-världen minskade under året. Totalt har Brottsförebyggande rådet, Brå, identifierat knappt 450 anmälningar kopplade till vit makt-miljön. Det är drygt 100 färre än året innan. Vanligaste brottstypen var hets mot folkgrupp följt av klotter och skadegörelse samt olaga hot och ofredande.

Av de anmälningar som kunde härledas till en organisation, så var anmälningar kopplade till Svenska motståndsrörelsen vanligast, följt av Svenskarnas parti.

Ämnen i artikeln