Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas riksorganisation har från flera håll protesterat mot den beskrivning vi har gett av konflikten. Därför finns det anledning att gå genom vad som faktiskt sagts och gjort.
För att rätt ska vara rätt.
Och för att man ska erkänna om man gjort fel.

Som alla interna konflikter innehåller även den här historien en komplex väv av maktanspråk, personliga konflikter och föreningsjuridik. Men det är framför allt två påståenden i vår rapportering som väckt irritation hos Sverigedemokraternas riksorganisation.

Det första handlar om situationen i Karlshamn. Där har Stig Werner och flera andra i partiet tröttnat på situationen och lämnat på partiet. I onsdags förklarade han på expo.se att totalt fem personer lämnade partiet efter förra helgens turbulenta distriktsårsmöte.
– Det finns två kvar numera, förklarade han.

Vår plan var att låta Richard Jomshof, ordförande för Sverigedemokraterna i Blekinge län, kommentera uppgifterna dagen därpå. Men han hann före med ett mail där han bland annat hävdade att Werners uppgifter om avhoppen i Karlshamn inte stämde.
I sitt mail gav han sin syn på konflikten. Svaret får betraktas som hans version av en infekterad intern konflikt. Det tillhör journalistikens vardag att ha två parter som i en konflikt med bestämdhet hävdar sin rätt.
Mest problematiskt för vår del var Richard Jomshofs sista poäng i mailet.
"Det finns inte bara "två" personer kvar i Karlshamn. I själva verket är det en liten minoritet som har lämnat, vilket också var väntat."

Påståendet antyder att vi inte skulle ha belägg för själva kärnan i vår bevakning av Blekingekonflikten - att distriktet drabbats av massavhopp.

Men Jomshofs mail handlar egentligen om hur många som är kvar, inte hur många som lämnat. Werner menar att det bara finns två personer från SD kvar som representanter för partiet, Jomshof menar att det finns fler.
Ord står mot ord.
Klart är antalet avhopp stämmer, det bekräftas idag av kommunen.

Det andra fallet gäller Sölvesborg. Där påstod Stig Werner att halva kommunföreningen har hoppat av. Vi publicerade det som ett påstående från Werner men lät det bli ett faktum i vår ingress.
Det var olyckligt. Det var fel.
Det finns nämligen av allt att döma inget belägg för påståendet.

Vi lät igår Richard Jomshof ge sin version av konflikten. Där fick han möjlighet att avfärda uppgifterna om de påstådda avhoppen i Sölvesborg. Men eftersom vi gjorde Werners påstående till fakta, som senare citerades i annan media finns det anledning att understryka att Sölvesborg inte drabbats av de avhopp som vår artikel i onsdags påstår.

Att Sverigedemokraterna protesterar mot saker vi skriver är inte ovanligt. Det är vi vana vid. Det finns gott om exempel när partiets representanter tycker att vi ska lägga till saker, ändra våra rubriker eller på andra sätt korrigera artiklarna så att de passar Sverigedemokraterna bättre.

Vi lyssnar och i princip ändrar vi ingenting.
Om vi inte gjort fel. Som i det här fallet.

Kvar finns nu ett distrikt som i likhet med flera andra distrikt plågas av internt missnöje. Att Sverigedemokraterna vill att det vi skriver ska vara korrekt är givetvis förståeligt. Men att de reagerar så kraftigt när det handlar Jimmie Åkessons bakgård har inte bara med det att göra.

Sverigedemokraterna vet att en av få saker som stjälpa partiet just nu är interna konflikter. När de dessutom sker på partiledarens hemmaplan blir partiet uppenbarligen nervöst. För faktum kvarstår. Blekingedistriktet har drabbats av avhopp och det finns ett internt missnöje.

Ämnen i artikeln