Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt en rapport som sammanställts av polisen minskade antalet anmälda hatbrott med 20 procent under perioden januari till september, jämfört med samma period föregående år. Siffrorna anses dock vara osäkra. Enligt Jennu Niema, utredare på polisen, så är det bara en liten andel av de faktiska brotten som kommer till polisens kännedom.

Rapporten visar att i nio av tio fall hade de anmälda hatbrotten rasistiska motiv. I över 80 procent av fallen tillhörde förövaren majoritetsbefolkningen och offret en minoritet. Somalier, turkar och irakier tillhörde de mest utsatta.