Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den antimuslimska manifestationen hade talare från två olika organisationer EDL, och Stop Islamization of Europé, SIOE. Kjersti Margrethe Gilje och Merte Hodne från SIOE hävdade båda att "islam är djävulens verk" och att ett inbördeskrig är analkande. De uppmanade åhörarna att "föra kampen för sina barns skull".

Samtliga talare framförde demoniserade budskap mot muslimer. Dock med skilda utgångspunkter. Vissa menade att muslimer var är hot mot tryggheten, andra hade ett religiöst perspektiv och menade att korset och de kristna högtiderna är hotade.

Att talarna kunde enas trots skilda infallsvinklar gällande det påstådda hotet från muslimer ska tas på allvar och innebär att hatbudskapen kan nå ut till flera målgrupper, skriver den antirasistiska organisationen Vepsen.

Demonstrationen genomfördes i en stadsdel där många invånare är muslimer. Att genomföra demonstrationer i sådana stadsdelar är en strategi som NDL:s moderorganisation English Defence League använder sig av.

Samtidigt i en annan del av Oslo hölls en antirasistisk folkfest som anordnats av flera antirasistiska organisationer. De uppmanade människor att hålla sig borta från den antimuslimska demonstrationen och istället delta i deras arrangemang.