Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På Folkuniversitetet känner man dock inte till att man är med och arrangerar föreläsningen.
– Vi har ett samarbete med kulturföreningen Gryning, men det har gällt musikarrangemang. Vi känner inte till den här föreläsningen alls, säger Britta Jonasson på Folkuniversitetet.

Jüri Lina är inbjuden till Helsingborg för att prata om frimurarlogen och om den konspirerar för att ta makten i världen. I en tidigare intervju med förintelseförnekaren och poeten Mohamed Omar konstaterade Lina att så är fallet. Bakom konspirationen finns judarna i världen, menar Lina. De uppges bland annat ha legat bakom både den ryska och franska revolutionen i ett försök att bygga upp ett hemligt maktcentrum.

Jüri Lina är en känd antisemitisk konspirationsteoretiker. Tidigare i år höll han en föreläsning för Mohamed Omars studiegrupp Aguéli i Uppsala. Då presenterades Lina som en man som vågar ifrågasätta officiella historieskrivningar, bland annat den om den "s.k. Förintelsen".

Folkuniversitetet bestörta

Britta Jonasson säger att hon är bestört över att kulturföreningen Gryning uppgett att Folkuniversitetet är med och arrangerar föreläsningen.

– Folkuniversitetet är en politisk och religiöst obunden stiftelse, och antisemitism är inget vi ställer oss bakom. Jag ska träffa företrädare för föreningen i eftermiddag och se hur vi ska gå vidare, säger Pia Grönsund.

Det är på kulturföreningen Grynings blogg som Folkuniversitetet nämns som medarrangör för Jüri Linas föreläsning. Expo har via mejl sökt kulturföreningen för en kommentar.

.................

Uppdaterad 101008, kl 08.24

Kulturförningen Gryning har i ett mejl, efter denna artikels publicering, svarat på två frågor från Expo. Svaren är signerade med KF Gryning.

Varför bjöd ni in Jüri Lina?

Vi är en religiöst och politiskt obunden kulturförening som gärna vill vitalisera debattklimatet genom att bjuda in föreläsare som av olika anledningar marginaliseras i den offentliga debatten. Vår bedömning är att Jüri uppfyller det kriteriet. De föreläsare vi bjuder ner representerar sig själva, och inte oss som förening.

Jüri Lina är känd för sina antisemitiska konspirationsteorier, hur ser ni på detta?

Inbakat i den frågan är ett påstående som vi utan någon källhänvisning att så skulle vara fallet, har svårt att bemöta - dvs ett påstående om att han skulle vara känd för sina antisemitiska konspirationsteorier. Om du tittar i programmet för kvällen så ser du säkert att det inte är föreläsning om antisemitism.

Ämnen i artikeln