Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2021 minskade antalet dokumenterade aktiviteter i den rasideologiska miljön från 2041 till 1482 aktiviteter. Det är en minskning med 27 procent. Det innebär att den dokumenterade aktivitetsnivån under 2021 var bland den lägsta Expo har noterat sedan sammanställningarna påbörjades 2008. Samtidigt tycks de största grupperna vid sidan av Nordiska motståndsrörelsen antingen ha stabiliserat sig på ungefär samma nivå som tidigare år eller till och med ökat i antal aktiviteter, detta trots två pandemiår. Det totala antalet aktiviteter minskade i 18 av 22 län. Mest betydelsefulla är nedgångarna i aktivitet i Skåne där antalet aktiviteter minskade från 210 till 86, i Västra Götaland där aktiviteterna sjönk från 396 till 242 och Värmland som tappade ytterligare från en redan låg nivå, från 111 till 55.

 

Minskningen beror på att NMR, som tidigare var den dominerande gruppen, fortsätter att ha problem efter interna splittringar. Samtidigt har inte andra grupper samma fokus på utåtriktad aktivism som NMR. Minskningen kan också förklaras av ett generationsglapp där tonåringar och unga vuxna istället lockas av digitala högerextrema gemenskaper där glorifiering av terrordåd och politiskt våld ofta förekommer.

Kampsportsklubbar och våldskapital

I spåren av att Nordiska motståndsrörelsen tappat medlemmar och aktivister har flera nya mindre grupper dykt upp. Flera av dem har fokus på kampsportsträning. På kort tid har flera renodlade högerextrema kampsportsklubbar etablerats och de större högerextrema grupperingarna hakar på. Trenden följer ett internationellt mönster. Under det senaste decenniet har kampsport och framför allt Mixed martial arts, MMA, fått en framträdande roll inom den internationella extremhögern. Flera MMA-proffs på den högsta internationella nivån har uttryckt högerextrema sympatier, högerextrema organisationer står som värdar för stora tävlingar och personer med högerextrem bakgrund gör affärer genom att sälja kläder och arrangera tävlingar.

Nu ser trenden ut att på allvar etablera sig i Sverige.

Satsar på egna medier 

Samtidigt fortsätter den rasideologiska miljöns satsning på egna medier. En tydlig trend under 2021 var att den rasideologiska miljön på olika sätt försökte komma runt de stora IT-bolagens insatser för att få bort den mest flagranta extremismen från sina plattformar. Många av aktörerna i den svenska extremhögern använder sig av alternativa plattformar. Vissa har till och med gjort försök att bygga egna.

Under de senaste fem åren har också antalet högerextrema podcasts ökat lavinartat. Från 6 till 38 stycken. Utvecklingen innebär att den svenska extremhögern förvisso inte har inte varit lika synlig på gator och torg, men att den nu i stället kan sprida sina idéer genom nyhetssajter och poddar.

 

Förra året präglades av pandemin. Det påverkade även den svenska extremhögern. Protesterna mot vaccinpass under början av 2021 innebar en ny rekryteringsyta för den rasideologiska miljön och radikaliserade delar av den konspirationistiska miljön. Vi kan också notera att delar av extremhögern – framför allt grupperingen Nätverket – helt flutit samman med delar av konspirationistiska miljön.

Lögner och hets i valrörelsen

I årets rapport presenteras också en prognos för vad vi har att vänta under 2022. Inför valåret satsar flera högerextrema partier på att vinna mandat. Med stor sannolikhet kommer det innebära att antalet aktiviteter ökar igen. Det innebär också en ökad risk för desinformation, grova rasistiska utspel, aggressiva kampanjer mot politiska motståndare, anklagelser om valfusk och i värsta fall politiskt våld från extremhögerns olika aktörer och sympatisörer under valrörelsen.

Utöver det ser miljön ut att fortsätta ha problem att navigera i frågan om kriget i Ukraina. De rasideologiska grupperna är splittrade i synen på vem som bär skulden för kriget. Även frågan om mottagande av ukrainska flyktingar och solidaritet med den ukrainska befolkningen splittrar miljön. Medan vissa har börjat ompröva sin hållning till Putin fortsätter andra att sprida Kremls bild av kriget. Flera av grupperna i den rasideologiska miljön kommer att behöva lägga energi på att säkerställa att frågan inte splittrar de egna medlemsleden.

Studio Expo om årsrapporten

Ökad risk för våld

Slutligen finns en ökad risk för våld. Vi har under 2021 noterat en trend med skoldåd där gärningsmännen intresserat sig för och refererat till högerextrem ideologi och högerextrema terrordåd. De har tillsammans bildat en modell som det finns risk att fler tar efter. Samtidigt har vi kunnat notera att flera personer som tidigare tillhört högerextrema organisationer samlat på sig vapen och lagt upp planer för olika typer av våldsdåd. Det tyder på att den rasideologiska miljöns minskade förmåga att organisera sina anhängare gör att det finns personer som vill och planerar att på egen hand genomföra den typen av drastiska åtgärder som uppmuntras och romantiseras inom extremhögern.

Utöver detta har också den konspirationsteoretiska miljön som under 2021 protesterade mot vaccinpass utvecklat en retorik som kräver hämnd och att ansvariga ”ska ställas till svars”. Det bidrar ytterligare till att bekräfta personer som överväger att begå våldsdåd.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här