Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rutor på skolbyggnader, RFSL:s lokaler och kommunala byggnader var startskottet för nazistcellens utåtriktade verksamhet. Genom att åsamka stor ekonomisk skada för samhället så skulle sympatier för nazismen växa fram i takt med att neddragningar inom andra sektorer, till exempel äldrevården, blev nödvändiga. Så långt kom inte nazistcellen i Västmanland. De blev tagna av polisen efter en dryg månad.

Nu står de åtalade för bland annat förberedelse till terroristbrott och för grov skadegörelse på 22 punkter. Döms de väntar fängelsestraff i minst fyra år, maxstraffet för förberedelse till terroristbrott är livstids fängelse.

"Revolution i välfärdsstaten"

I ett dokument som författats av två av de misstänkta, däribland den förre NSF-ledaren Dan Dalén, beskriver gruppen sina planer och utförda attentat. Ett fempunktsprogram upprättades på hur revolutionen skulle gå till. Den första punkten var att genom massiv skadegörelse förstöra ekonomin för de kommunala instutionerna. Detta genomfördes genom framför allt glaskrossning på skolor, sociala myndigheter och kommunala byggnader. Totalt uppgår värdet av de krossade rutorna till nära 1,5 miljoner kronor.

Det andra steget omfattade attentat som riktades mot samhällsviktiga funktioner som kraftanläggningar och myndigheter. Dalén och en person kartlade målen genom fotografering. Bland dessa mål ska regeringskansliet, riksdagen och Sagerska palatset ha återfunnits, enligt åklagarens stämningsansökan.

Det tredje steget omfattade riktade mordattentat mot viktiga personer i samhället. Det fjärde förespråkade ett mer öppet krig mot alla fiender och i det sista steget skulle självmordbombare användas mot nazismens fiender.

Inspiration från USA

Det står ganska klart att inspirationen till detta raskrig har hämtats från den amerikanska nazismen. Rahow, Racial Holy War, är ett begrepp som kommer därifrån och som från tid till annan använts flitigt även av svenska nazister. National Alliance grundare, William Pierce, var en av de som formade tanken om det heliga raskriget i sin bok "The Turner Diaries". Boken användes som mall för bomben i Oklahoma City 1995, enligt den federala polisen.

Två NSF-medlemmar

De två huvudpersonerna som åtalet omfattar är personer som varit medlemmar i Nationalsocialistisk Front. Dan Dalén var under en tid ledare för NSF i Västerås men sade upp sitt medlemskap innan han inledde sina planer. Ytterligare en person, en man på 31 år, som var medlem när planerna sattes igång uteslöts av nazistorganisationen när de fick vetskap om att han häktats.

Rättegången inleds på måndag.