Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Soldiers of Odin nådde sin peak första halvan av 2016 med mycket medieuppmärksamhet och så kallade patrulleringar på många orter. Men bakom fasaden har organisationen sedan starten kantats av interna konflikter och har med tiden fått allt svårare att mobilisera sina aktivister.  

Organisationens lokala grupper har visat sig skakiga. Flera lokalavdelningar har lagts ned. Några har tillkommit, men verksamheten sker framför allt på internet. Mönstret under hösten har varit tydligt, lokala grupper har varit kortlivade och man har svårt att organisera till kärnverksamheten som är gatupatruller. För att få ihop en patrullering har man fått mobilisera från flera städer. 

Soldiers of Odins ledning har kritiserat för att vara för "PK" (politiskt korrekt). Bakgrunden är att Soldiers of Odin utåt velat ge en bild av att de tar avstånd från rasism och nazism. Det har skett samtidigt som rasismen flödat i Soldiers of Odin sammanhang, på Facebook-grupper. Bland annat har ledaren i Jönköping kallat Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens aktivister för "bröder". Han skrev även, i samband med att Nordiska motståndsrörelsen skulle demonstrera i Borlänge 1 maj 2016, att de har hans "fulla stöd". Men även i Soldiers of Odins egna regelverk har tongångarna varit hårda. Till exempel har man beskrivit att flyktingar ska skrämmas. 

De interna anklagelserna mot att ledningen varit för "PK" har fått konsekvenser. På Facebook skriver till exempel en av de som var med och grundade Soldiers of Odin i Stockholm att han och sex andra ledare lämnar organisationen.

"Dock valde jag och 6 till av de första SoO-ledarna att sluta då sverigeledaren började dra SoO i botten."

Han menar att Soldiers of Odins ledare Mikael Johansson varit för fokuserad på att bli "accepterad av PK-media".

Förra året drabbades Soldiers of Odin av en splittring när gruppen i Skaraborg uteslöts ur organisationen. Gruppen bytte namn till Soldiers of Oden Elite Skaraborg och leds av en aktivist som är dömd för hets mot folkgrupp efter att han lagt upp låtar på Youtube där han sjunger om att gasa judar och hyllar nazismen. 

Flera som tidigare har varit aktiva i Soldiers of Odin runt om i landet har anslutit sig till Facebookgruppen för Soldiers of Oden Elite Skaraborg och givit organisationen sitt stöd. Verksamheten för den nya gruppen går dock på sparlåga. Gruppen, som består av många brottsbelastade personer, har ännu inte genomfört några utåtriktade aktiviteter. 

Andra aktivister i Soldiers of Odins avdelningar i Stockholm, Trelleborg och Örebro har gått vidare till Nordiska motståndsrörelsen.

Även i Finland där Soldiers of Odin grundades och där den högsta ledningen finns, rapporteras om en tillbakagång.