Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Brandattentatet i Högdalen i måndags kväll ser ut vara ännu ett led i den kedja av hämndaktioner och sabotage som ägt rum mellan den nazistiska rörelsen och militanta antifascister under den senaste veckan.

Enligt källor till Expo.se misstänker polisen att dådet mot barnfamiljen är en blind hämnd för en attack mot Svenska motståndsrörelsens Pär Öbergs hem den 30 november. Paret har tidigare varit aktiva syndikalister och polisen misstänker att de trots att de inte längre är politiskt aktiva har valts ut som offer.

Attacken mot Pär Öbergs hem utfördes av Antifascistisk aktion, AFA, och var enligt organisationen en hämnd för den anlagda branden mot ungdomshuset Cyklopen. Polisen har i dagsläget ingen misstänkt för branden men i vänsterautonoma grupper ses branden som en attack från nazister.

Kvinna förd till sjukhus efter misshandel

Flera av attackerna i den eskalerande våldsspiralen har skett i samband med de båda lägrens förberedelser inför 30 november-firandet i Lund och Stockholm och Salemmanifestationen nu på lördag.

I samband med Nätverket mot rasisms, NMR, torgmöte under lördagen misshandlades två personer så allvarligt att de fick föras till sjukhus. På den nazistiska hemsidan Info 14 skryter en av dem som deltog i attacken om överfallet.

"Lika fort som allt urartade upplöste vi och inga aktivister fanns i närheten av området när polisen svängde runt hörnet. Det enda som fanns var avsvimmade kommunister och de tusental NMR-flygblad de kastat i luften."

Sabotage mot nazister

Samtidigt har antifascistisk aktion, AFA, tagit på sig en rad attacker mot nazisters bilar och hem, både inför och under 30 november-firandet. På sin hemsida uppger AFA att de kastat in stenar hos en aktivist från Info 14. De hävdar även på sin hemsida att de eldat en bil tillhörande en aktivist från Svenska motståndsrörelsen. Den 30 november ska AFA, enligt egen uppgift, dessutom ha "attackerat" bilar vid Folkfrontens samlingsplats. En av bilarna ska ha satts i brand. Enligt den vänsterautonoma hemsidan Motkraft ska också Kristoffer Dahlström, en av arrangörerna till 30 november-demonstrationerna i Lund ha fått ammoniak inkastat i sin lägenhet medan han deltog på demonstrationen i Lund.

Även två av Folkfrontens aktivister fick sina hem attackerade medan de deltog på partiets 30 november-firande, i alla fall var det planen om man ska tro det uttalande som gjorts av AFA i Småland. Men en av de lägenheter som attackerade bebos i dag av annan person.

Intensifieras inför Salem

Ahn-Za Hagström, analytiker vid Säkerhetspolisen, vill inte föregå polisens utredningar när det gäller Cyklopen eller brandattentatet i Högdalen.

– Om man tar bort dem ur ekvationen så tycker jag att det är ganska svårt att säga om det är en upptrappning eller inte. Konfrontationsbenägenheten har ju varit relativt hög konstant de senaste åren. Vi vet att detta går i vågor och att det intensifieras i någon mån inför Salem.