Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Domen som tillkännagavs i dag rörde en demonstration som NSF genomförde i Borås den 5 oktober 2002. Demonstrationen hade inget tillstånd och det är därför som Björkqvist nu döms för brott mot ordningslagen.
Vid demonstrationen höll Björkqvist ett tal som han själv i rätten beskrev som oförberett och med ”idel floskler”.

Rättegången skulle hållits i Borås tingsrätt under våren, men flyttades till Göteborgs tingsrätts säkerhetssal av rädsla för konfrontationer mellan rivaliserande grupper.

Ett 40-tal svartklädda autonoma vänsterungdomar dök också mycket riktigt upp på rättegången, men allt gick lugnt till.

Vid bedömning av brott mot lagen om hets mot folkgrupp har man tidigare tittat på varje enskilt uttalande. Åklagaren i det aktuella fallet ville dock driva det ett steg längre och menade att sammanhanget var försvårande. Vid demonstrationen uppträdde ett 30-tal aktivister i uniform och man använde också fanor. Åklagaren menade att Björkqvists uttalande i samband med uniformer och symboler skulle vägas in i bedömningen av åtalet gällande hets mot folkgrupp.

- Opinionsbildning är fullt tillåten, men lagstiftarna har satt en gräns för hur det ska se ut och vilka uttryck det får ta, slog Bo Lindgren fast i sin slutplädering.

Rätten är splittrad i sin bedömning, men väljer att fria Björn Björkqvist från åtalet om hets mot folkgrupp. Tre personer motsatte sig detta och skrev en så kallad skiljaktig mening. Det var ordföranden och en av nämndemännen som tyckte att Björkqvist gjort sig skyldig även till hets mot folkgrupp. Deras grund för detta är att de menar att Björkqvist uttalat sig nedsättande om invandrare i allmänhet och att invandrare som grupp är att ses som kriminella. De röstades ned av övriga inblandade.

Björn Björkqvist får inget nytt straff, förutom att han ska betala in 500 kronor till brottsofferfonden. Rätten anser att det fängelsestraff som utdömdes i våras på fyra månader även kan inrymma brottet mot ordningslagen.