Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Som boende och verksam i den numera framgångsrika kommunen Karlskrona tvingas man ganska ofta konfronteras med det faktum att staden beskrivs som »ett starkt fäste för nynazister«. En ganska besvärande beskrivning av ett öppet, generöst och framgångsrikt samhälle.

Förvisso finns organisationen Nationalsocia-listisk Front i kommunen. Dess kärna har sitt ursprung här. Men att tro att Karlskrona präglas av nazism, att det finns någon som helst folklig förankring för denna till numerären avvikande sekt, är alldeles befängt och ger en vanföreställning av staden och kommunen Karlskrona. Välkommen att inspektera med egna ögon. Jag är övertygad om att det du bär med dig hem är en bild av en underskön, kulturhistoriskt unik stad fylld med generösa människor som hälsar alla välkomna oavsett religiös eller etnisk bakrund, sexuell läggning och olika hudfärg!

Men de facto, Nationalsocialistisk Front (NSF) har sitt säte i staden. Det är en organisation som under sin femåriga historia begått ett antal illdåd mot enskilda och samhället i stort. En organisation som består av en kärna, om än liten, av troende nazister som på fullt allvar tror sig kapabla att i framtiden ta över makten i kommunen. Vi en hastig blick kan denna inställning te sig löjeveckande, inte minst med tanke på de personliga resurser NSF inrymmer.

Men dock – vi som företräder kommunen har valt att ta NSF och de fascistiska idéer som marknadsförs på fullaste allvar. Vi tror inte att det här är allmänt förvirrade ungdomar och att problemen kommer att lösa sig av sig själva, utan behandlar dem som den brottsliga och farliga organisation som de är.

Vi har valt en metod som vi ibland har kallat att »visa demokratins muskler«. I korthet handlar det om att vi inte stillatigande bidrar till NSF-medlemmarnas liv och leverne. För i brist på egen förmåga att försörja sig och stå för eget boende, så har det demokratiska samhälle de så djupt hatar och vill förgöra, varit garanten för deras personliga existens och därmed för deras organisatoriska tillvaro. Vi låter alltså samhället i Karlskrona ställa de krav som lagstiftningen ger oss möjlighet till gentemot dessa medborgare, om de vill ta del av samhällets förmåner.

Vi använder oss av de rättigheter att ställa krav som det demokratiska samhället ger. Det innebär att det sannolikt är ganska besvärande att vara nazist i Karlskrona idag, och det är precis det vi syftar till. Dessutom tror vi oss veta att vårt sätt att bemöta dem väcker viss irritation och frustation hos NSF-aktivisterna, vilket då ger mig och andra en bekräftelse på att metoden är framgångsrik.

Hur förhåller sig då detta sätt att arbeta gentemot min grundläggande inställning, att barn och ungdomar som uppvisar ett så gravt avvikande beteende som dessa gör, behöver och är förtjänta av samhällets samlade resurser för att ges möjlighet att återvända till ett något så när normalt liv? Min uppfattning är att vi aldrig, oavsett bakomliggande faktorer, kan kompromissa med idéer och organisationer som står för odemokratiska, rasistiska och rent brottsliga uppfattningar!

Samhället – Karlskrona kommun – får aldrig bli otydligt på den punkten. Så länge jag finns med på arenan kommer jag att vara stenhård i min inställning till NSF, och använda alla de möjligheter som lagstiftningen i ett demokratiskt samhälle ger, för att motarbeta och förgöra deras organisation. Organisationer som använder fördomar, förnedring, hot och brottslighet har inget berättigande i ett upplyst och modernt samhälle.

Jag har dessutom uppfattningen att svensk lagstiftning borde skärpas mot den här typen av organisationer.

För mig är det svårt att förstå att det är tillåtet att bilda organisationer som, när de försöker omsätta sina »program« i praktiken, omedelbart begår kriminella handlingar. Det ger en väldigt otydlig signal till eventuellt hugade ungdomar om vi ger beskedet att det är fullt tillåtet att bli medlem i nazistisk organisation, men att de i samma stund de vill »förverkliga« sin organisations målsättningar förvandlas till avancerade brottslingar!

Skärp lagen, gör organisationer som exempelvis NSF olagliga. för tydlighetens skull och för att ge polisen bättre möjligheter att ingripa i ett tidigt skede.

Björn Fries
© Expo och författaren , 1999
(Expo/Svartvitt nr 3/4 - 1999)