Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lärare, en skådespelare, en doktor, en präst och två jurister. Under den senaste månaden har brittisk press kunnat presentera en rad avslöjanden om vilka som är medlemmar i det högerextrema partiet British National Party. Källan till den ingående informationen om partiets medlemmar är en medlemslista som publicerades på internet i mitten november. Listan innehåller sammanlagt 12 801 namn och utgörs till största del av medlemmar, men där finns också personer som på olika sätt varit i kontakt med partiet. Listan avslöjar detaljer som bostadsadress, telefonnummer och noteringar om medlemmarnas jobb och fritidsintressen.

Interna konflikter

Vilka som ligger bakom läckan är fortfarande oklart. Händelsen har orsakat problem inom partiet. Partiledaren Nick Griffin var inte sen att anklaga Kenny Smith för läckan. Smith var en av de ledande personerna i ett kuppförsök inom partiet förra vintern. Smith har förnekat att han har något med läckan att göra och har i sin tur anklagat Griffin för inkompetens. Enligt den engelska tidningen Searchlight är det inte första gången BNP drabbas av att känslig information om partiets medlemmar hamnar i orätta händer. Men i de tidigare fallen har det handlat om betydligt färre namn.

Huliganer och förintelseförnekare

BNP har gjort allt för att utnyttja den tid i strålkastarljuset som den uppmärksammade listan har skänkt partiet. Enligt Searchlight ska Griffin ha hävdat att publiciteten kring den "goda kvalitén" på hans medlemskår har förbättrat bilden av partiet avsevärt. Men det finns inte bara jurister och lärare bland BNP:s medlemmar. Tidningen Searchlight redovisar i sitt senaste nummer en lista på 18 personer som på olika sätt har kopplingar till nazistiska grupper eller är dömda för allvarliga brott som exempelvis sex med minderårig. På listan finns fotbollshuliganer, narkotikahandlare och förintelseförnekare.