Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Polisen i Örebro län har gott hopp om att kunna gripa den ansvarige för söndagens nazistdemonstration i Nora. På minnesdagen av kristallnatten för 65 år sedan så gav sig Nationalsocialistisk Front ut på en mycket liten demonstration i Nora. Tolv aktivister höll ett tio minuter kort torgmöte. Då demonstrationstillstånd saknades kan initiativtagaren vänta sig böter.

- De som var på demonstrationen är identifierade, dels genom bilden i Bergslagsposten, vi har vittnesuppgifter och även en god kännedom om vilka personer som är inom de här kretsarna, säger Örebropolisens presstalesman Göran Gunnarsson till Bergslagsposten.