Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 22 juli 2011 mördade Anders Behring Breivik 77 personer i Oslo och på Utöya. Den avgörande frågan för rätten har varit om Breivik kan dömas till fängelse eller om han led av en psykos när han begick sina handlingar. Om han bedömts som otillräknelig i samband med dåden skulle han bli dömd till tvångsvård istället för fängelse.

Två rättspsykiatriska rapporter har kommit fram till skilda slutsatser, den första menade att Breivik led av paranoid schizofreni och var psykotisk. Den andra kom fram till att Breivik inte led av en psykos.

Under rättegången har många rättspsykiatriker och expertvittnen vittnat, samtliga förutom de två som skrev den första rapporten bedömde Breivik som tillräknelig.

Åklagarens linje har varit att Breivik ska dömas till tvångsvård. Breivik och hans försvar har menat att Breivik inte var psykotisk i samband med dådet.

Anders Behring Breivik döms av enig jury till fängelse i 21 år och förvaring. Efter att Breivik avtjänat sitt straff kommer hans fall prövas var femte år för att bedöma om han fortfarande utgör en fara för allmänheten. Anses han göra det släpps han inte ut. Förvaring är Norges motsvarighet till livstidsstraff.

Under fredagen läser domaren upp hela domen som är på 90 sidor.

Ämnen i artikeln