Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Aleksander Aas Eriksen skulle fyllt 17 år i augusti. Han var levnadsglad och omtyckt av alla. Han tyckte mycket om sin familj och sina småsystrar. Han var medlem i AUF, brann för mänskliga rättigheter och drömde att bidra till en bättre värld. Aleksander hade många framtidsdrömmar som han inte fick uppfylla. Han är djupt saknad av sina syskon och sin familj". Det läste familjens advokat upp om Aleksander Aas Eriksen som dödats av skottskador i huvudet.

Under hela förmiddagen lästes minnesord upp om ungdomar som mist sina liv på Utøya, alla följdes av en beskrivning av hur Anders Behring Breiviks dödande skott träffat. Samtliga ungdomar träffades med skott i huvudet. Sammanlagt redogjordes under dagen för 12 dödade. På läktaren försökte anhöriga trösta varandra och många grät.

Två dödades i Kafébygget, tio på kärleksstigen. Alla skjutna på mindre än tio meters avstånd.

Liksom vid tidigare rättegångsdagar varnade rätten för att mycket starka bilder skulle visas. Rätten gjorde även klart att den som önskade när som helst kunde lämna salen.

Under veckan ska rätten gå igenom totalt 60 obduktionsrapporter.

Ämnen i artikeln