Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vår uppfattning är att de sajterna som vi har anmält bryter mot personuppgiftslagen, säger Jonas Agnvall jurist hos datainspektionen.

För ett halvår sedan rapporterade Expo.se att Datainspektionen utredde om de skulle polisanmäla den främlingsfientliga sajten Avpixlat. Det efter att sajten tagit över bloggen Migileaks som startades av Sverigedemokraten Henrik Agerhäll. I sin blogg ägnade han sig åt att sprida beslut från migrationsverket. Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige hängdes ut på sajten med känsliga personuppgifter. Flera av de som drabbats av uthängningarna utsattes för hot.

Datainspektionen har beslutat att polisanmäla tre sajter som publicerar migrationsverkets uppgifter de är Avpixlat, Fria Nyheter och Migileaks. Jonas Agnvall säger till Expo.se att myndigheten ser allvarligt på sajternas verksamhet.

– Det minsta man kan kräva av en publicering är att de direkt personutpekande uppgifterna tas bort. Vi har sett många hälsouppgifter i de här dokumenten och uppgifter om lagöverträdelser. Dels om man blivit utsatt för brott, men även om man pekat ut andra personer som brottslingar. Vi ser allvarligt på detta, man måste komma ihåg att de dokumenten som publiceras blir sökbara. Det innebär att den som söker på ett namn kan få information om personers levnadsförhållanden, säger Agnvall

Trots att Avpixlat och Fria Nyheter villigt hänger ut människor förblir personerna bakom uthängningarna anonyma. Datainspektionen har haft kontakt med Avpixlat genom sajtens mejl. Fria Nyheter har inte ens besvarat myndighetens frågor.

Chatrine Runström på den internationella åklagarkammaren säger till Expo.se att en förundersökning inletts gällande brott mot Personuppgiftslagen.

– För närvarande undersöker vi den amerikanska lagstiftning och undersöker om vi kan begära rättshjälp därifrån i vissa avseenden, säger Runström.

Runström vill inte närmare uttala sig om utredningen utan hänvisar till förundersökningssekretessen.

Avpixlat skriver att de inte kommer låta sig "skrämmas till tystnad" av vad de kallar maktmissbruk från Datainspektionens sida. Enligt sajten är anmälan en del av en smutskastningskampanj.

"Troligtvis utmynnar Datainspektionens polisanmälan pga av dessa försiktighetsmått i noll och intet, och detta är Datainspektionens jurist också medveten om. Tilltaget ska mer ses som ett sätt att smutskasta oss och vår verksamhet", skriver sajten.

Avpixlat menar att de har rätt att publicera domar i sin helhet eftersom de är offentliga handlingar som redan sekretessprövats av en myndighet. Ett argument som Agnvall inte köper.

– Det är ett argument vi hör allt oftare, att en handling är offentlig hos en myndighet och att det skulle innebära att det är fritt fram att publicera handlingen på nätet. Offentlighetsprincipen är en rätt för den enskilde att kunna få insyn och kunna få ut dokument, inte en rätt att publicera detta fritt på internet. Det finns en anledning att myndigheter och domstolar själva inte publicerar de här uppgifterna öppet på internet och det är för att det finns en personuppgiftslag, säger Agnvall.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth har hela tiden gett Avpixlat sitt stöd. På sin blogg har han under rubriken "Datainspektionen agerar på politiska bevekelsegrunder" lagt ut en text från Avpixlat. Kent Ekeroth säger till Expo.se att han stödjer Avpixlats analys. Han menar även att det är rätt att hänga ut enskilda individer eftersom domarna är offentliga. Han beklagar att människor har drabbats av hot efter att ha hängts ut, men tillägger att han inte ser några moraliska problem med publiceringarna.

Har man rätt att bryta mot lagen?

– Generellt har man inte rätt att bryta mot lagen, men det är klart det är överväganden som Avpixlat får göra. Vissa lagar är värre att bryta mot än andra, men nej man ska inte bryta mot lagen, säger Ekeroth.

Kent Ekeroth vill inte spekulera om det är rätt att fortsätta publicera domarna om brottsutredningen leder till en fällande dom.

Ämnen i artikeln