Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Denna bild är falsk. Byggnadsarbetare är inte mer rasistiska än andra grupper, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

År 2000 uteslöts fyra medlemmar i Byggnads på grund av att de var aktiva i nazistiska organisationer. Byggnads arbetar för demokrati vilket är oförenligt med medlemskap i en nazistisk organisation.

Det nya policydokumentet, Byggnads mot rasism och för integration, antogs vid förbundsfullmäktiges möte i Borlänge i juni. Förbundet har därmed presenterat vad som får betraktas som det tydligaste beskedet som ett svenskt LO-förbund hittills gjort i frågan om attityden till rasism och främlingsfientlighet.

Byggnads påminner om att förbundet grundades 1889 och genom decennierna kämpat inte bara för att förbättra medlemmarnas villkor utan också för politisk demokrati, allmän rösträtt, utbildning för alla och jämställdhet i samhället. Idag är kampen mot rasism och diskriminering en naturlig fortsättning.

Två former av rasism

Det finns två former av rasism, konstaterar policydokumentet från Byggnads. Dels den strukturella rasismen och dels den ideologiskt grundade rasismen.

Flertalet invandrare är väl förtrogna med den strukturella rasismen. Det är denna form av rasism som invandrare möter varje gång de söker jobb och oavsett kompetens och språkkunskaper har de väsentligt svårare att få anställning. Den strukturella rasism odlas dock varken vid köksbord eller i byggbodar – de som bär ansvaret är stat, myndigheter, kommuner företag och aktörer på arbetsmarknaden.

Den andra formen av rasism – den ideologiskt grundade – odlas av förhållandevis små rasistiska och antidemokratiska grupper som under det senaste decenniet haft ett betydande genomslag bland ungdomar. Sverigedemokraterna fick ett genombrott i valet 2002 och vann 50 kommunala mandat och 1,4 procent av rösterna. Det är idag det största partiet utanför riksdagen.

Byggnads framhåller i sitt policydokument att förbundet genom utbildning och opinionsbildning ska delta i det politiska motståndet mot organiserade antidemokratiska grupper i Sverige.

Cynisk hantering av människor

Byggnads poängterar att Sverige inte har råd med en misslyckad integrationsprocess på arbetsmarknaden och att ha ett arbete är nyckeln till en framgångsrik integration. Byggnads ställer sig därför bakom regeringens nationella handlingsplan mot rasism och för demokrati och social rättvisa.

Byggnads vänder sig mot försöken att utnyttja invandrare som svart arbetskraft under täckmanteln "egna företagare".

– Denna hantering har endast till syfte att skapa ett B-lag av arbetare som kan utnyttjas för att sänka löner och kringgå arbetsmarknadslagstiftningen, säger Hans Tilly.

– Byggnads har en uppsjö av exempel på hur oorganiserad arbetskraft lockas till Sverige och sätts att till exempel hantera hälsofarliga material och liknande utan skyddsutrustning eller utbildning.

– Det är en vidrig hantering av människor.

För att motverka detta vill Byggnads verka för att invandrare i Sverige snabbt ska få arbetstillstånd och nödvändig kompletterande byggutbildning.

Mot islamofobi och antisemitism

Hatpropaganda och våld är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Byggnads ser med största oro på hur islamofobi och antisemitism blir allt vanligare och mer politiskt gångbart bland främlingsfientliga grupper. Detta uttrycks i form av attacker mot både moskéer och judiska institutioner i Sverige.

Hans Tilly konstaterar att en politisk vindkantring ägt rum i Europa det senaste decenniet. Partier som för 20 år sedan betraktades som stolliga källarsekter – Front National i Frankrike, Vlaams Blok i Belgien och liknande grupper – får idag stöd från flera miljoner väljare.

– Sverige har hittills varit förskonat från denna utveckling. Det är därför oroande att ett parti som Sverigedemokraterna börjar vinna terräng, inte minst i traditionella arbetarområden.

– Samhället måste ta upp kampen med antidemokratiska grupper och Byggnads kommer i det avseendet att gå i första ledet, säger Hans Tilly.


LADDA NER POLICY (PDF)

Ämnen i artikeln