Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Få hade tittat efter vad Expo verkligen skrivit.

Debatten fortsätter i den högerextrema tidskriften Contra (4/97), där den flitige propagandaskribenten Tommy Hansson avslöjar den »nya fascismen«. Rubrik och ämnesval föranleder ett höjt ögonbryn. Texten publiceras alltså i en tidskrift som ännu efter mer än 20 årgångar inte funnit nämnvärd anledning att granska den »gamla« fascismen. Artikelns analytiska skärpa lämnar en del att önska. De »nya fascisterna« består enligt Hansson av allsköns knott i form av militanta veganer, offensivare, miljöaktivister, antirasister och tidskriften Expo – allt understött av det socialdemokratiska etablissemanget, förtappade borgare och vänsterinfiltratörer i massmedia.

Hansson ondgör sig över att »seriös kritik« av invandringspolitiken avfärdas som rasistisk. Expo, skriver han, är måhända det mest beklämmande härvidlag.

När han sedan ska föra påståendet i bevis väljer han ett enda exempel, nämligen påståendet att Expo »stämplat« DN:s kulturskribent Per Landin som rasist. Propagandisten Hansson upprepar därmed en flitigt förekommande myt.

Expo har utkommit med tolv nummer sedan starten. Efter genomläsning kan jag konstatera att Landin förekommit vid tre tillfällen.

I nummer 1/96 nämns han i en kolumn av den tyske filmaren Michael Schmidt. Texten handlar om tysk radikalkonservatism och tar avstamp i en svamlig hyllningsartikel om den högerextrema tidskriften Junge Freiheit som Per Landin författat.

Schmidt hade aldrig hört talas om Per Landin och utgick följdaktligen uteslutande från sakinnehållet i artikeln. Han dristade sig till att anmäla en avvikande uppfattning. Rasism nämns överhuvudtaget inte i texten.

Är det detta som Tommy Hansson avser när han påstår att Expo »stämplat« Landin som rasist?

Det förutsätter i så fall att man på Contra håller sig med en alldeles egen uppfattning om vad som är tillåtet och inte tillåtet i debatten och att kungsord från Per Landins penna icke må ifrågasättas.

Tommy Hansson är möjligen okunnig om det, men att invända mot innehållet i offentliga texter är alltså en tämligen normal företeelse i kulturdebatten.

Per Landin förekommer även i en ytterst kort notis i nyhetsbevakningen i Expo 2/96. Notisen konstaterar att Landin hållit föredrag om Junge Freiheit vid ett möte med Germanistföreningen på Stockholms universitet.

Expo bevakar högerextrema grupper och Junge Freiheit faller med god marginal inom ramen för ämnet. Det är därmed knappast anmärkningsvärt att Expo noterar om någon håller föredrag om denna grupp i Sverige.

Inte heller här nämns rasism och någon »stämpling« av Landin kan nog inte ens Tommy Hansson få denna notis till.

Landin förekommer slutligen i en bisats i en notis i nr 3/96, som handlar om Uppsalaföreningen Virtus. Notisen konstaterar att Virtus »i likhet med Per Landin och Bo Cavefors« svärmar för radikalkonservatismen. Vilket ju onekligen är med sanningen överensstämmande.

Är det då slutligen detta som Tommy Hansson avser när han antyder att Expo otillbörligt »stämplat« Landin som rasist?

Under två år har alltså Per Landin nämnts vid tre tillfällen. Har jag missat något ställe? Om Expo, som Hansson påstår, »stämplat« Landin som rasist bör detta inte vara särskilt svårt att belägga. Allt han behöver göra för att få tyst på mig är att öppna tidningen och citera lämpligt avsnitt.

Anklagelsen att Expo stämplat Landin som rasist är lurig. Den sprids envist av propagandister som använder påståendet som belägg för att Expo brister i omdöme för att misstänkliggöra tidningen i dess helhet.

Sanningen är att den enda som påstått att Landin stämplats som rasist i Expo är Per Landin själv, vilket han gjorde i en huvudlös men alldeles egen text i DN. Vilket alltså var lögn och förbannad dikt.

Därmed inte sagt att det inte finns en hel del att säga om Landin. Expressenmedarbetaren Björn Sandmark har utförligt analyserat hans politiska hållning i en text i Ord och Bild. Per Ahlmark har sågat honom jäms med fotknölarna i sin bok Det öppna såret. Avsnittet har även publicerats i Judisk Krönika – dock ej i tidskriften Expo.

Inte heller dessa skribenter stämplar Landin som rasist. Däremot ifrågasätter de hans politiska förstånd och svärmeri för den framlidne fascistledaren Per Engdahl.

Stieg Larsson/Expo
© Expo 1997

---
Stieg Larsson är journalist på Tidningarnas Telegrambyrå och från och med detta nummer en av Expos fasta kolumnister.

Ämnen i artikeln