Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är viktigt att peka på varför man använder sig av de här termerna, de vill ha mänskliga rättigheter, men inte för alla, säger Martha Hannus till Expo.se.

Counterjihadrörelsen blev aktuell i och med Anders Behring Breiviks terrordåd då han sade sig vara inspirerad av den. Man är inom rörelsen övertygade att det skulle pågå en ockupation, att muslimer invaderar och försöker islamisera Europa.

omslag_counterjihadrorelsen_en_del_av_den_antimuslimska_miljon_2012.jpgExpo Researchs rapport Counterjihadrörelsen

– Rörelsen jämför islam med nazism och kommunism, för dem är Islam en ond ideologi och inte en religion. Counterjihad skiljer sig från många extrema grupper genom att uttrycka ett starkt stöd för Israel och judar, kombinerat med en intolerans mot muslimer, säger Martha Hannus.

Särskilt viktigt att bevaka counterjihadrörelsen är det då politiker som sitter i flera europeiska länders parlament inspirerats av rörelsen. Det är i regel små partier och politiker kopplade till dessa som tagit intryck av rörelsen. Martha Hannus tror att counterjihadrörelsens inflytande stärkts på grund den terrorismrädsla som finns i Europa. Även i Sverige har politiker blivit influerade.

– Bröderna Ekeroth är dem man främst tänker på, de har kontakt med människorna inom rörelsen och lever i samma tankevärld, säger Martha Hannus.

Kent Ekeroth var i september 2009 värd för ett sverigedemokratiskt anti-islamiseringsseminarium i Malmö. Vid seminariet hölls bland annat tal om counterjihadrörelsen i England och hur den allierat sig med English Defence League. Ted Ekeroth var med som representant för Sverige vid det första counterjihadmötet i Köpenhamn år 2007.

I danska Århus hölls nyligen en counterjihaddemonstration där bland andra brittiska English Defence League deltog. Det finns inom rörelsen en kultur av att använda ett väldigt intolerant och våldsretoriskt språkbruk.

– Det kan uppfattas som en uppmaning till att bruka våld, säger Martha Hannus.

Rapporten "Counterjihadrörelsen" utgår från centrala counterjihadbloggar och kartlägger rörelsens idévärld, dess viktigaste medlemmar och rörelsens aktiviteter. Rapporten fokuserar på counterjihadrörelsen i Europa.

Ladda ner rapporten här.

Ladda ner bilagorna till Counterjihadrörelsen: Biografier och Counterjihadmöten.