Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den antimuslimska rörelsen är internationell, och den har pengar. En av de mest inflytelserika organisationerna är amerikanska David Horowitz Freedom Center, som under lång tid har finansierat antimuslimska och invandrarfientliga aktörer och kampanjer i USA.

Nu har det avslöjats att organisationen under flera år i det tysta sponsrat den nederländske politikern Geert Wilders. Gåvorna har blivit politiskt sprängstoff i nederländska valrörelsens slutskede.

Den antimuslimska rörelsens gudfader

Freedom Center styrs av David Horowitz som människorättsorganisationen Southern Poverty Law Center beskriver som gudfadern bakom den antimuslimska rörelsen i USA. Geert Wilders har varit en viktig allierad för Horowitz i hans strategi att förskjuta debatten om jihadistisk terrorism till att handla om Islam och muslimer i USA.

Enligt nättidningen The Intercepts undersökningar ska PVV genom stiftelsen "PVVs vänner" (Stichting Vrienden van de PVV) från 2014-2016 genom flera donationer, sammanlagt mottagit 175,000 dollar (motsvarar idag ca 1,5 miljoner kronor) från David Horowitz Freedom Center.

Freedom Center har även bekostat flera resor till USA för Geert Wilders. Hans verksamhet i USA anses ha spelat en nyckelroll för att föra samman den antimuslimska och flyktingkritiska miljön. Och Wilders har beskrivit Horowitz som "en kär vän och allierad.

Är beroende av gåvor

Det ekonomiska stödet från Freedom Center har varit viktigt för PVV, enligt Ruud Koole, professor i statsvetenskap vid Leiden Universtitet.

I och med partiets unika struktur, där Wilders är den enda medlemmen, kan partiet inte få statligt ekonomiskt stöd. Nederländsk lag kräver att partier som söker statliga subventioner måste ha minst 1000 medlemmar. Enligt Koole har PVV begränsade intäkter, vilket gör att gåvor och donationer är en nödvändighet för partiets överlevnad.

Enligt David Horowitz Freedom Center donerades pengar till stiftelsen PVV:s vänner för att hjälpa Wilders med de juridiska kostnaderna i samband med flera åtal som väckts mot honom för hets mot folkgrupp. Men enligt Koole har pengarna gått till att finansiera Wilders parti.

Kan bryta mot lagen

Wilders bildade stiftelsen PVV:s vänner just för att underlätta insamlandet av gåvor och donationer och den är integrerad del av partiets struktur. Klickar man på fliken "donera" på partiets officiella hemsida leds man enligt The Intercept, till ett PayPal-konto för stiftelsen PVVs vänner. Det är också denna stiftelse som tagit emot gåvorna från David Horowitz Freedom Center. Allt för att kringgå amerikansk lag som förbjuder icke-vinstdrivande organisationer, vilket Freedom Center är registrerat som, att donera pengar till politiska organisationer.

David Horowitz donationer till PVV, kan därför vara ett brott mot amerikanska skattelagar. Men främst göder det en redan växande oro för utländsk inblandning i det Nederländska valet. Ronald van Raak som är parlamentsledamot för SP (Socialistiska partiet) och som tidigare har legat bakom en motion för att förbjuda utländska donationer till politiska partier, har i ett uttalande i The New York Times beskrivit utvecklingen som "utländskt ingripande i vår demokrati".

Sponsras av amerikanska stiftelser

David Horowitz har tidigare uppmärksammats för att finansiera sajter som frontpagemag.com. En sajt som har kallat muslimska flyktingar för smittbärare och rovdjur med en våldsam lust för vita kvinnor. Muslimer beskrivs återkommande som terrorister och våldtäktsmän som vill infiltrera den amerikanska regeringen. Freedom Center ligger även bakom och finansierar sajten Jihad Watch som är en av de största antimuslimska webbplatserna och som drivs av den antimuslimska ideologen Robert Spencer.

Bakom David Horowitz Freedom Center står flera privata stiftelser och tankesmedjor som under flera år donerat stora summor pengar. Enligt tankesmedjan Center for American Progress, har bland Scaife stiftelserna mellan 2001 och 2009 bidraget med 3,400,000 dollar till Freedom Center. Utöver Freedom Center har man även gett 2,900,000 dollar till Center for Security Policy som av Southern Poverty Law Center klassificerats som en antimuslimsk hatgrupp.

En annan stiftelse som under åren 2001 till 2009 donerat stora summor pengar till David Horowtiz Freedom Center är The Lynde and Harry Bradley Foundation med 4,250,000 dollar. Stiftelsen stödjer i sin tur även tankesmedjan Middle East Forum (MEF) som har i uppgift att skydda västerländska värderingar från mellanösterns hot. Även Middle East Forum har donerat pengar till David Horowitz Freedom Center.