Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo har nu funnits i knappt ett år. Under denna tid har Expo som ingen annan tidning blivit en nagel i ögat på grupper som vill avskaffa yttrandefriheten. Sedan slutet av april bedriver en liten grupp våldsfixerade nazister med anknytning till Nationella Alliansen en våldsam hat- och hotelsekampanj mot Expo.

De som främst drabbats av denna kampanj är politiska grupper som offentligt deklarerat att de stöder Expos plattform.

Flera av dessa grupper, främst Liberala Ungdomsförbundet, Moderata Ungdomsförbundet, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och Stockholm LS av SAC – Syndikalisternas lokal har utsatts för en attentatskampanj. Fönster har krossats, lokaler vandaliserats och hakkors sprayats tillsammans med uppmaningen »Inget stöd till Expo«.

Vad värre är: kampanjen riktar sig inte enbart mot de grupper som ger politiskt stöd till Expo, utan har även drabbat våra återförsäljare, som hotats till livet och fått butiker vandaliserade. Små affärer och kiosker har inte samma resurser att hantera den sortens angrepp som stora nationella politiska förbund; resultatet har blivit att flera återförsäljare ej längre säljer tidskriften Expo. I detta nummer kommer Expo inte att redovisa adresserna till våra kvarvarande återförsäljare.

8 maj vandaliserades tryckeriet Guiden Tryck i Bromma. Samtliga skyltfönster förstördes och texten »Tryck inte Expo« åtföljt av hakkors sprayades. Guiden Tryck har därefter meddelat att tidningen »ej längre vågar trycka Expo«.

Syftet med kampanjen är att isolera Expo och stoppa tidningens utgivning. Inte sedan 1930-talet har pressfriheten för en svensk tidning utsatts för angrepp som ens påminner om kampanjen mot Expo.

Nazismen är alltid yttrandefrihetens fiende. Dess målsättning är att utplåna alla former av demokrati – oavsett partipolitisk eller ideologisk färg. Att nazister använder våld och terror är inget nytt – det har de alltid gjort. Det är när våldet träder in på den politiska arenan som demokratins styrka prövas. Det är då fagra tal och politiska ställningstaganden får visa vad de egentligen är värda.

Motståndet mot nazistisk terror är aldrig starkare än det motstånd samhällets demokratiska krafter kan mobilisera. Det är därför glädjande att samtliga berörda politiska ungdomsförbund och sac förklarat att de även fortsättningsvis ger stöd till Expo.

På Expo välkomnar vi även andra grupper och företag som vill markera försvar av demokratin att ansluta sig till listan. Expo behöver stöd för att överleva, både moraliskt och ekonomiskt, liksom tips och information.

© Expo 1996

Ämnen i artikeln