Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mordet på Daniel Wretström natten mellan den 8 och 9 december år 2000 blev en vändpunkt. I princip varenda nazistisk grupp av betydelse slöt upp för att hedra minnet av den mördade 17-åringen och protestera mot vad de uppfattade som ett svenskfientligt våld. Totalt samlades närmare 1000 personer redan helgen efter mordet. Som mest, år 2003, lockade demonstrationen runt 2000 deltagare. Sedan dess har antalet sjunkigt år för år till att 2007 vara nere på ungefär lika många deltagare som första året.

Bakom Salemmarschen står det nazistiska nyhetsmediet och nätverket Info-14. Inför 2002-års demonstration bildade Info-14 Salemfonden som sedan dess stått som arrangör.

Färre deltagare

Det finns flera anledningar till att trenden med ökat antal deltagare vände vid 2004-års demonstration. Den kanske viktigaste är att sammanhållningen mellan de olika grupperna förbyttes till oenighet och en vilja att profilera sin egen grupp. Bland annat utestängdes Nationaldemokraterna från att vara medarrangör det året. En annan förklaring var att talen blev allt mer radikala och den nazistiska retoriken allt mer öppen, vilket kan ha skrämt bort personer i rörelsens utkant.

Grupperna drar åt olika håll

Sedan 2004 har osämjan mellan arrangören Info-14 och övriga grupper bestått. 2006 och 2007 valde den största nazistgruppen Nationalsocialistisk front att utebli från demonstrationen. Inför årets demonstration gick partiet, som bytt namn till Folkfronten, ut med en uppmaning till medlemmar och sympatisörer att inte dela ut propaganda för demonstrationen i Salem. I det interna utskicket står det att om enskilda aktivister väljer att delta, så får de göra så som privatpersoner.

Svenska motståndsrörelsen deltog inte heller förra året och på organisationens hemsida gjorde de inte reklam får årets arrangemang. Mellan Info-14 och Nordiska förbundet råder också en konflikt. Det år med andra ord inte så förvånande att demonstrationen i Salem minskar för femte året i rad.

 

 

Ämnen i artikeln