Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För ett par veckor sedan fick Centerpartiets halländske riksdagsledamot Ola Johansson ett brev som gjorde honom både misstänksam och fundersam. Det var ett slags tackbrev undertecknat en person från en svensk småstad där avsändaren tackade riksdagsledamöterna för att islam snart skulle dominera Sverige. Detta för att muslimer tillåts bo och skaffa barn i Sverige. Det som skiljde brevet från vanlig rasistpropaganda var att avsändaren verkade uppriktigt tacksam. På riktigt.

Brevet var dessutom skrivet i vi-form om muslimer. Den påstådda avsändaren var alltså själv muslim. Eftersom brevet var undertecknat med namn och adress bestämde sig Ola Johansson för att ta reda på brevskrivarens telefonnummer. En enkel slagning på internet och några knapptryckningar senare talade de med varandra.

Personen vars namn var undertecknat i brevet blev förvånad. Hen hade inte skrivit något sådant här brev. Någon hade alltså kapat personen i frågas identitet. Idag är händelsen polisanmäld. Ola Johansson bestämde sig för att höra av sig till andra riksdagsledamöter. Det visade sig att flera hade fått samma brev. Ola förklarade i ett mejl till samtliga riksdagsledamöter att han talat med personen vars namn brevet var undertecknat med och det handlade om att personens identitet var stulen.

Hade inte Ola Johansson från början ifrågasatt huruvida brevet var sant eller inte är risken att personen som fått sin identitet stulen fått reda på det på något annat sätt. Sverigedemokraternas täta band till hatsajter som specialiserat sig på att sprida denna typ av desinformation om bland annat muslimer är knappast något som skulle gynna brottsoffrets säkerhet. Men nu hann inte desinformationen nå hatsajterna och inte heller de mer eller mindre okontrollerbara sociala medierna.

I de sociala medierna flödar som bekant desinformationen. Personer får sina identiteter stulna på löpande band. Själv har jag tappat räkningen på hur många gånger mitt eget namn med tillhörande bild på mig använts på till exempel Twitter för att sprida åsikter som de som känner eller känner till mig vet att jag aldrig har eller haft.

Sen har vi de klassiska tidningsankorna och vandringssägnerna som på internet lever sitt eget liv. Ibland utan avsikter alls men många gånger är det uppenbart att den ursprungliga avsändaren vill sprida misstro mot en minoritet, beslutsfattare eller för den delen enskilda medborgare.

Desinformationen kräver att vi alla är uppmärksamma. Men för den som vet med sig att många lyssnar på en borde den ryggradsmässiga reflexen vara kritiskt tänkande när något spektakulärt eller vid första anblick extremt och rent av farligt tycks uppdagas. Som det där flygbladet som spreds i uppländska Knivsta tidigare i veckan. På kommunhuset, vårdcentralen och minst en skola var flygblad undertecknat terrorgruppen IS uppsatta. Klart att folk blev rädda. Men utan att ens ta sig igenom vad som stod i flygbladet.

Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, twittrade ut en bild på flygbladet och skrev sedan "Från kommunhuset i Knivsta. Det är denna typ av opinionsbildning som jag talade om att bekämpa i Expressen". Skyttedal använde alltså det påstådda IS-flygbladet för att förstärka sin tes. Flera etablerade medier spred nyheten om flygbladet först utan att skriva vad som stod i det. Det var något dygn senare när Svenska Dagbladet låtit översätta flygbladet från arabiska som en pinsam tystnad spred sig bland kommentarsfältskrigare och yttrandefrihetsvurmare som strider för rätten att sprida generaliseringar och desinformation.

"Gud är stor, (…), krossa kapitalismen, och leda Obama till pungen, skakandes framför pungen, skälvandes framför pungen. Musikern Bob Marley skrev (…) även om han rökte mycket från skålen. Stalin, han är vår vän och följeslagare, även om han var lite oanständig".

Man behöver inte veta mycket om IS för att förstå att flygbladet var en förfalskning, oavsett egentlig avsändare. Men eftersom politikern Skyttedal nu verkar vilja göra karriär på att tala om allt som är dåligt med religionen islam så hängde källkritiken inte med den här gången. Pinsamt för henne och pinsamt för alla andra som spred det. Men för de muslimer jag känner i Knivsta som redan innan flygbladet fick spridning och många gånger blivit misstänkliggjorda var det knappast pinsamt. Nu fick hatarna ytterligare ett argument.

"Om etablerade medier och politiker hävdar att IS sprider flygblad på Knivstas skolor så måste det vara sant och då är det ju garanterat de som bor i Knivstas muslimer som gör det alltså är muslimerna i Knivsta ett hot mot Knivsta."

Sådan är logiken i Desinformationssamhället. Och det är alltid någon som får betala priset.

Fler borde tänka efter som Ola Johansson.

Ämnen i artikeln