Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I Storbritannien har svartmålning av immigranter och minoriteter, i synnerhet östeuropéer och muslimer, varit en del av EU-motståndarnas retorik. Rapporten "Racial violence and the Brexit state" av Institute of Race Relations visar att två tredjedelar av hatbrotten efter Brexit riktat sig mot just de grupperna. 

De första 38 dagarna efter valresultatet noterades över 2 300 hatbrottsincidenter. I rapporten har man tittat på 134 incidenter som fick uppmärksamhet i medier den första månaden efter valet. 

I 51 fall av dessa hatbrott fanns kopplingar till Brexit, antingen genom att gärningsmännen nämnt omröstningen eller att de använt sig av budskap kopplat till den. Ett exempel var när gärningsmannen vid ett av brotten sa:

"Åk hem vi har röstat bort dig" 

Det har även framkommit att gärningsmän gett uttryck för en känsla av att man återerövrat landet.

I rapporten "Racial violence and the Brexit state" samkörs en databas av registrerade hatbrott med en kartläggning av politiska beslut och medierapportering. Resultatet visar hur ökningen av hatbrott inte kan förklaras som ett isolerat fenomen. När samhällsklimatet blir fientligare mot minoriteter ökar även det fysiska hotet mot dem. 

I Storbritannien har det under de senaste åren införts lagstiftning som begränsar asylsökandes rättigheter och bedrivits statliga kampanjer för att få människor att lämna landet. Medier har bjudits in att följa med när myndighetspersonal jagar papperslösa. 
Samtidigt har större tidningar som Daily Mail, Daily Express och The Sun haft aggressiva löpsedlar som misstänkliggör immigranter och muslimer. 

Ett exempel på en sådan rubrik är Daily Mails: "Vågen av migranter kan utgöra det största hotet sedan andra världskriget."

Den brittiska diskussionen om vilka som ska tillåtas vistas i landet, samtalet om brittiska värderingar och de som inte anses passa in har påverkat säkerheten för minoriteter. The Institute of Race Relations konstaterar att i den bredare diskussionen så saknas det en insikt om det offentliga samtalets påverkan av ett mer rasistiskt samhällsklimat. Istället beskrivs hatbrott ofta som enskilda fall och fördöms som sådana, ofta dessutom av samma aktörer som kan ha bidragit till att förvärra situationen.