Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Svea hovrätt slog på måndagen fast Attunda tingsrätts dom från mars förra året om att Arne Weinz gjorde sig skyldig till hets mot folkgrupp. I sex inlägg har han på Facebook pekat ut muslimer och invandrare som bland annat terrorister, kriminella och gangsters.

Arne Weinz döms till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten ändrar endast dagsböterna storlek genom att sänka dem något.

Arne Weinz har de senaste åren kommit att bli en profilerad aktör inom den svenska extremhögern. Framför allt har han agerat i sammanhang som kan kopplas till det så kallade Nätverket, som bland annat driver en konspirationsteoretisk sajt och står bakom den så kallade alternativa bok- och mediemässan.

Expo har tidigare uppmärksammat att Arne Weinz vid upprepade tillfällen hetsat mot såväl muslimer som judar på sina sociala medier. Han har även författat ett antal antimuslimska romaner som han ger ut på eget bolag.

Lyssna på Studio Expo om extremhögerns dystopier:

Arne Weinz har i förhör gjort gällande att de kommentarer han dömts för skrivits av en vän. Något såväl tingsrätten som hovrätten menar är en efterkonstruktion.

Weinz menade också i sitt försvar att inläggen ska ses som en del av en allmän debatt, vilken han har roll i som ”författare och opinionsbildare”. Rätten menar dock att inläggen ”klart överskrider gränsen för en saklig kritik och debatt”.