Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De två kvinnorna, Hind Ahmas och Najate Nait dömdes till böter för att de bar burka på offentlig plats. De ska betala 120 respektive 80 euro i böter. Över 90 kvinnor har blivit konfronterade av polisen sedan förbudet att bära heltäckande slöja trädde i kraft i april, rapporterar den engelska tidningen Guardian.

De två kvinnorna stoppades på gatan den 5 maj i staden Meaux öster om Paris, där Jean-Francois Copé är borgmästare. Copé är en av dem som varit pådrivande bakom burkaförbudet.

Kvinnornas advokat Gilles Devers har sagt att de kommer att överklaga domen till högsta domstolen och om det behövs till Europadomstolen. Devers hävdar att det franska burkaförbudet strider mot Europas lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Båda kvinnorna stöds av organisationen Touche Pas á Ma Constitution "Rör inte min konstitution". Organisationen har lovat att betala alla böter och kostnader för de kvinnor som blir dömda på grund av burkaförbudet.