Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Anders Lagerström från Nordiska Förlaget presenterade David Duke som inledde med att berätta att han kom direkt från Moskva. Mycket av hans tal kretsade kring hur judarna skulle styra världen och att judarna skulle vara de riktiga rasisterna. Duke talade i cirka en timme och tog sedan emot frågor från deltagarna.

David Duke började sin politiska skolning inom Ku Klux Klan på 70-talet och har bland annat givit ut boken ”Den Judiska rasismen”. Han har blivit en allt större inspirationskälla för de svenska nazisterna under de senaste åren.