Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förra veckan kunde Expo berätta att Louise Wallenblad, ersättare för Sverigedemokraterna i Nacka kommunfullmäktige och ledamot i den lokala partistyrelsen, under året varit aktiv i den nazistiska Telegram-chatten ”Nordfronts fristående chatgrupp” som är kopplad till Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Louise Wallenblad sa efter avslöjandet att hon ogillar NMR:s politik och att hon gick med i chattgruppen för att ta reda på mer om det uppmärksammade mordet på Tommie Lindh.

– Jag sökte på nätet om information kring Tommie Lindh, att det var magert med information i media. Däremot hittade jag Radio Nordfront, som rapporterade brett om saken, förklarade Louise Wallenblad.

Men Louise Wallenblad var även aktiv i NMR-chatten, hon deltog i diskussioner och skrev inlägg. 

Louise Wallenblad
Louise Wallenblad (SD). Foto: SD Nacka Facebook

Internutredning

Leonid Yurkovskiy, ordförande SD Nacka och ledamot i kommunfullmäktige, säger till Expo i ett mejl att partiet kommer att inleda en internutredning och att de haft kontakt med partiet centralt i det här ärendet.

– Den saken avgörs av hennes underliggande motiv. Var hon med i chattgruppen av okunskap är det en sak, var hon med till följd av ideologiska sympatier är det en annan. Men associationerna till Nordiska motståndsrörelsen är varken lämpliga eller önskvärda.

Hur påverkas ert förtroende för Louise Wallenblad av att hon varit aktiv på ett chattforum kopplat till NMR?

– Sympatier för Nordiska motståndsrörelsen eller deras åsikter är inget som hon på något sätt har gett uttryck för i vare sig föreningssammanhang eller i mer privata samtal med oss. Därför är det tidigt att dra några slutsatser innan partiet har fått utreda frågan internt.

Har du haft kontakt med Louise om detta?

– Vi har tagit kontakt med Louise och hon delgav oss samma information som i er ursprungliga artikel. Från föreningens sida tar vi in input och gör sedan en samlad bedömning i samråd med riksorganisationen.

Leonid Yurkovskiy tror inte att den här händelsen kommer att skada partiet lokalt.

– Människor i allmänhet och våra väljare i synnerhet är fullt kapabla skilja på sakpolitik och enskilda personer. Likaså är förståelsen stor för att man från partiets håll inte i förväg kan veta hur enskilda medlemmar beter sig i privata sammanhang.

Ämnen i artikeln