Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Arbeiderpartiet blev Norges överlägset största parti med 35,4 procent medan Fremskrittspartiet, Frp, gjorde ett historiskt bra val och nådde 22,9 procent – en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med valet 2005. Det konservativa Høyre fick till slut 17,1 procent – en ökning med 3,1 procentenheter jämfört med förra valet.

Det innebär en framgång för de partier som står för den mest restriktiva invandrings- och flyktingpolitiken. Så när det gäller den frågan kan man definitivt tala om högervind över Norge.

"Icke-västlig invandring ett hot mot Norge"

På den borgerliga sidan präglades valrörelsen av diskussionen om vem som kan tänka sig att samarbeta med vem. Även om invandrings- och flyktingfrågor inte spelade någon central roll i valrörelsen visade en rad mätningar att frågan – även detta val – var en stor anledning till att många röstade på Frp.

I en tv-intervju förklarade Frp:s partiledare Siv Jensen två gånger att icke-västlig invandring är ett hot mot Norge. Det föranledde inte enda reaktion från de andra partierna.
Det illustrerar det politiska klimatet i Norge,.

Synen på invandringspolitiken var också en av orsakerna till den borgerliga röran. När Kristelig Folkeparti och Venstre deklarerade att de inte vill samarbeta med eller stötta en regering där Frp ingår var slaget förlorat. Både Kristelig Folkparti och Venstre tappade stöd jämfört med förra valet.

Deras och Sosialistisk Venstrepartis tillbakagång är ett nederlag för en solidarisk flyktingpolitik och en anständig invandringspolitik.

Extremhögerns idéer marknadsförs av Frp

De två högerextrema partierna Vigrid och Norgespatrioterna lyckades samla ihop de 500 namnunderskrifter som krävs för att få ställa upp i val. Men valet blev lingen succé. Vigrid fick 174 röster medan Norgespatrioterna fick 184.

De nådde likväl sitt mål. Att bli godkända som politiska partier och därmed kunna framstå som aningen mer respektabla.

De fick också – i yttrandefrihetens namn – tillstånd att delta i flera skoldebatter.

De norska väljarna gjorde dock tydligt att de två partierna inte är önskvärda. Och varför skulle de vara det. Extremhögerns idéer marknadsförs ju redan av Fremskrittspartiet.

Ämnen i artikeln