Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Bland Sverigedemokraternas 63 riksdagskandidater är medelåldern 46 år. Den genomsnittliga årsinkomsten för 2008 var 236 474 kronor. Medelantalet barn är ett och 66 procent av kandidaterna är gifta. Avgränsar man undersökningen till de första tjugo kandidaterna är medelåldern 41 år, den genomsnittliga inkomsten landar på 329 100 kronor. Åtta av tjugo är gifta, vilket motsvarar 40 procent. Medellängden hos kandidaterna är 180 cm och 17 av tjugo (85 procent) har körkort.

Jämför detta med genomsnittet på hela befolkningen visar det sig att Sverigedemokraternas kandidater inte skiljer sig särskilt från befolkningen i stort. Den genomsnittliga årsinkomsten i landet år 2008 var 234 600 kronor. Medelåldern för riket är 41 år och svensken har i genomsnitt 1,8 barn. 43 procent av be­ folkningen är gifta. Medellängden hos hela befolkningen är 172 cm (2005 års siffror) och 81 procent har någon form av körkort.
Men när det gäller andelen kvinnor på partiets riksdagslista skiljer sig Sverigedemokraterna från resten av befolkningen. Endast 25 procent av kandidaterna till riksdagen är kvinnor. Bland de första 20 namnen är bara tre personer eller 15 procent kvinnor. Tittar man däremot på befolkningen i stort består den till 50,2 procent av kvinnor.

Trots att Sverigedemokraternas kandidater på många sätt är som folk är mest är inte Sverigedemokraterna ett parti bland andra. För när den demografiska analysen läggs åt sidan och blicken istället vänds mot partiets åsikter och kandidaternas uttalanden tonar en helt annan bild av partiet upp.
En kulturrasistisk omvärldsanalys gör att alla i samhället förekommande problem kopplas till en påstådd massinvandring. Endast tillfälliga, villkorade uppehålls­ tillstånd ska delas ut och mångfald ska bytas ut mot assimilering. Ett totalstopp för ickevästlig invandring kan bli aktuellt om Sverigedemokraterna får bestämma.

2009-års mångfaldsbarometern visar att människor i allmänhet har övervägande positiva attityder till invandrare och invandring. Visserligen anser drygt 80 procent av de tillfrågade att invandrare har en skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor, men en majoritet av de till­ frågade, 62,9 procent, håller också med om påståendet »den etniska mångfalden utvecklar vår kultur«. Drygt 72 procent håller med om påståendet «alla invandrare som kommer hit måste ges samma rättigheter som landets egna befolkning» och endast 27 procent tycker det är för lätt för invandrare att få svenskt medborgarskap.
Färsk statistik från SOM­institutet visar att svenska folket är mer positiva till invandring och flyktingmottagande i dag än de varit någon gång sedan institutet började med sina undersökningar i bör­ jan av 1990­talet. Andelen svenskar som 1992 tyckte att »ta emot färre flyktingar« var ett bra förslag var 65 procent. 2009 har den andelen minskat till 46 procent. Samma siffra bland Sverigedemokraternas sympatisörer är 95 procent.

Sverigedemokraterna vänder sig kraftigt mot »verklighetsfrånvända feministdoktriner«. Bland annat vill partiet avskaffa all reglering av uttaget av föräldraledighet. Men enligt en undersökning som Sveriges Television genomförde förra året tillsammans med YLE, NRK och Danmarks Radio, tycker 7 av 10 svenskar att föräldraledigheten ska delas lika mellan mamman och pappan.
Den nationalistiska ideologin gör Sverigedemokraterna till förespråkare av en isolationistisk politik och ett krav som partiet drivit länge är ett omedelbart utträde ur EU. Tittar man däremot på Statistiska centralbyråns mätning av svenska folkets EU-sympatier, visar det sig att en majoritet, drygt 56 procent i huvudsak är för ett svenskt EU-medlemskap. Endast
18 procent säger sig vara mot ett medlemskap i den Europeiska Unionen.

Kajsa Lindohf
Personresearch: Nozha Amezeane, Frida Sallander

Artikeln har tidigare publicerats i Expo #2-2010, som kan köpas här

Ämnen i artikeln