Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Runt om i landet kokar det i de sverigedemokratiska lokalavdelningarna. Det handlar om personliga motsättningar, ekonomiska tvister eller missnöje med partiledningen. Samtidigt minskar stödet för partiet. I Synovates senaste väljarundersökning hamnar partiet utanför riksdagsspärren. Tillbakagången från 5,6 till 3,6 procent är statistiskt säkerställd.

Som om inte det räckte så har Sverigedemokraternas populistiska och invandrarfientliga politik svårt att ta sig in i den allmänna debatten.

Partiledningen måste nu samla leden och hoppas på att en för partiet gynnsam debatt blossar upp. Lyckas inte partiledningen med detta är möjligheten stor att partiet hamnar utanför riksdagen.

Sverigedemokraterna satsar i valet 2010 allt på ett kort. Ända sedan förra valet har partiet vänt på varenda krona för att kunna genomföra den mest omfattande valrörelsen i Sverigedemokrateras historia. Partiledningen och medlemmar har samtidigt mer eller mindre tagit ut segern i förskott. Det finns helt enkelt inga utrymmen för en motgång. Lyckas inte partiet den här gången, så väntar den största krisen i partiets historia.

På lördag håller partiet valkonferens i Stockholm. Där kommer lite av de interna konflikterna att märkas av. Sverigedemokraterna är ett parti som utåt inte vill visa att det finns motstridiga viljor inom partiet. Det är ett förhållningssätt som kan straffa sig. Genom att lägga locket på kan Sverigedemokraterna förvisso visa upp en enad fasad. Samtidigt lär den strategin reta de medlemmar som redan i dag känner att de inte tillåts göra sin röst hörd.

Vi har sett det förut. Under 1990-talets första hälft kollapsade Ny Demokrati efter interna strider. Så när partiledare Jimmie Åkesson på lördag lägger ut orden om partiets framtid finns det anledning att ta dem med en nypa salt.