Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

2014 skärpte EU reglerna för att förhindra bidrag till antidemokratiska rörelser. Men Expos granskning har visat att pengarullningen aldrig upphörde. Över 20 miljoner kronor har sedan 2014 betalats ut till europeiska sammanslutningar av nazister och fascister. I år beviljades stöd till till Alliance for Peace and Freedom, APF, där bland andra nedlagda Svenskarnas partis ledare Stefan Jacobsson är generalsekreterare. Ordförande är fascisten Roberto Fiore och en styrelseledamöterna tillhör det nazistiska grekiska partiet Gyllene gryning.

En annan partisammanslutning som fått stöd sedan 2012 är Alliance for European National Movements, AENM. I partiets styrelse sitter representanter från bland annat Jobbik och Gyllene gryning.

Expos avslöjande har beskrivits som en politisk jordbävning i Europaparlamentet. Och nu växer kritiken mot att stödet inte har stoppats.

– Alla är medvetna om att det ser ut på det här sättet, ingen har sagt sig vara nöjd med detta och man är överens om att det måste ske förändringarna. De stora politiska grupperna har slagit fast att det här är oacceptabelt, säger Martia Ulvskog (S), parlamentsledamot i Europaparlamentet.

Enligt Ulvskog pågår fortfarande diskussioner i parlamentet om hur de konkret ska gå vidare.

Något som sticker i ögonen på många av europaparlamentarikerna är att APF:s stiftelse, Europa Terra Nostra, använder EU-medel till ett planerat nazistiskt möte i Stockholm i maj. På talarlistan står personer som i många år varit ledande i den svenska vit makt-miljön. Även organisationer som fascistiska Nordisk ungdom kommer att medverka vid eventet med information och bokbord.

– En majoritet i parlamentet behöver fatta ett bestämt beslut att det inte ska finnas några budgetmedel för organisationer som inte lever upp till EU:s demokratikrav och om det så krävs så får man formulera demokratikravet hårdare. Det är en skam och sorg att EU-loggan nu används på sådana här event, säger europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S).

Även i Europaparlamentets presidium är beskedet klart.

– Det kan inte och bör inte vara så att vi finansiellt stödjer Europas fiender och deras fascistiska och rasistiska hets, säger Ulrike Lunacek i De gröna/EFA, en av Europaparlamentets 14 vice-talmän, rapporterar EurActiv.

Tidigare har David-Maria Sassoli, även han en av Europaparlamentets vice-talman, begärt en kontroll av hur beslutet om utbetalningarna förberetts och fattats. Han vill att parlamentets finansavdelning utreder hur Alliance of Peace and Freedom, APF, kunde finnas på listan över godkända mottagare av EU-medel.

"Pengar från parlamentet får inte hamna i kassan hos antieuropeiska rörelser", skriver Sassoli enligt EU-News.

Daniele Viotti i den socialdemokratiska S&D-gruppen säger till EurActiv att han kommer ta upp frågan med Europaparlamentets ordförande Martin Schultz. Han ifrågasätter hur ett nazistiskt möte kan få finansiering av EU och menar att detta måste granskas.

Manfred Weber, ordförande i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), EPP, har skrivit ett brev till samtliga ordförandena för de olika partigrupperna och Europaparlamentets talman Martin Schulz. I brevet skriver Webber att stödet till de "värsta högerextremisterna och fascisterna" måste stoppas, eftersom dessa "extremister" hotar samhällets själva grundvalar.

Den spanska europaparlamentarikern, Marina Albiol Guzmán, från partigruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster GUE/NGL, kräver att EU-bidragen till fascistiska partier dras in med omedelbar verkan.

I ett brev till Europaparlamentets talman Martin Schulz skriver hon:

"Vi ber dig att överväga ditt beslut och att du omedelbart stoppar finansieringen av fascistiska organisationer med pengar som kommer från varenda europé, även de som är utsatta för de här grupperna. Om inte, är du inte bara skyldig till att stödja dem ekonomiskt utan ger dem även politiskt stöd."

De italienska europaparlamentarikerna Sergio Cofferati och Curzio Maltese från vänstern har kallat bidragsbeslutet för "en skam". Även centerpartisten och europaparlamentarikern Fredrick Federley är kritisk till hur EU hanterat partibidragen.