Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sällström lyfter fram federalismens styggelse. Han vill ha mera konfederalism i stället. Jag ska definiera dessa begrepp senare. Först några citat från intervjun:
"Maktöverföringen från Sverige och Sveriges riksdag till EU måste upphöra. EU har utvecklats till ett superstatsbygge med demokratiskt underskott. Samarbete kan aldrig påtvingas.
Dagens EU är långt ifrån det EU, med mellanstatligt samarbete, som svenskarna sade ja till 1994. Svenska politiker har utan att söka folkets stöd, utan politiskt mandat, dragit in Sverige i en federalistisk statsbildning. Det har aldrig debatterats i en valrörelse. Vi kräver att den styrande majoriteten söker mandat för detta hos svenska folket."

Federalism är en ordning där samverkande stater (USA), regioner (Italien), förbundsländer (Tyskland) gett upp mycket av den egna makten till ett centralt organ – Federationen, eller den federala makten. Tendenserna skiljer sig dock kraftigt åt i olika länder: I Spanien finns starka krafter för ett ökat regionalt självstyre, ja till och med nationell självständighet (Baskien, Katalonien).
Konfederalism – "mellanstatligt samarbete" - betecknar ett lösare samarbete, en ordning där medlemsstaterna samarbetar utan att en stark överstatlig myndighet skapas. Detta innebär oftast att varje medlemsstat, om den så önskar, lätt kan lämna konfederationen.
Stater som samarbetar i någon form – i form av en federation eller en konfederation – vilka rättigheter har de enskilda staterna i förhållande till den institution som utgör ramen för deras samarbete?

Vår Sverigedemokrat önskar alltså mera autonomi för EU:s olika stater. Alltså mindre federalism, mera konfederalism. Denna linje ska drivas i EU-parlamentet, han nämner inget om att driva utträdeslinjen, dock möjliggör ju en mer konfederalistisk ordning just detta.
Här finns en klar koppling till amerikanska inbördeskriget. Nordstaterna stod för centralism, en federal union, Sydstaterna för lokalism och ett konfederativt förbund där inget överstatligt organ skulle kunna bestämma det som varje enskild stat ville göra, till exempel att behålla eller avskaffa slaveriet.
Nordstaternas centralism beskrivs ofta som baserad på antislaveri, men vi ska inte glömma att deras liberalism och frihetstänkande hade ett samband med att fabrikerna behövde fri arbetskraft.

Vad har nu detta med oss att göra? Jag menar att parallellerna är så tydliga – federalister och anti-rasister å ena sidan och konfederalister och rasister å den andra.
Detta tror jag har något att lära oss. Ett starkt och mer federalt EU är nog faktiskt bättre för att stärka mänskliga rättigheter och tolerans. Visst har EU stora brister, men med vad jag sagt pekar mot, att om man ogillar Sverigedemokraterna bör man nog tänka efter om man ska rösta på anti-EU-krafter i det stundande valet. Tacksam om någon vill diskutera detta.