Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

”Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Ungern har en negativ inverkan på hela skyddssystemet och rättsstaten. De måste hanteras brådskande”, sa Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović när hon presenterade en rapport som belyser en alarmerande situation för mänskliga rättigheter i Ungern för flyktingar så väl som för civilsamhället.

I rapporten slås fast att den ungerska regeringens nuvarande invandringspolitik, som inrättades 2015, bryter mot asylsökandens mänskliga rättigheter. I rapporten vittnas om omänsklig behandling av flyktingar vid gränsen mellan Ungern och Serbien där de placeras i förvaringszoner. Kommissionären kritiserar den systematiska förvaringen som ofta inte har någon tidsbegränsning ens för barn.  

Mijatović beskriver det även som alarmerande att många flyktingar nekats mat och vatten i lägren. Samtidigt som asylsökandens rättigheter kränks har Ungern infört lagar som begränsar ideella organisationers möjligheter att hjälpa dem. ”NGO:s som som hjälper asylsökande att kräva sina mänskliga rättigheter utsätts för diskriminering”, slår kommissionären fast. 

Rapporten belyser också hotet mot domstolarnas oberoende i Ungern, samt landets bristande jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Läs mer: Alla våra artiklar om Viktor Orbáns regeringsparti Fidesz

Ungerns regering har publicerat ett svar på rapporten där de menar att de inte har någon skyldighet att erbjuda mat i lägrena längs gränsen.

”Påståendet att Ungern skulle ha någon skyldighet leverera mat efter att ett asylärende avslutats är inte underbyggt”, skriver den ungerska regeringen.

”Mat kan köpas i transitzonerna när som helst, villkoren för självomsorg möts och staten skall ej förväntas erbjuda vidare omsorg från statsbudgeten”.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch säger till New York Times att Ungern medvetet framkallar outhärdliga förhållanden för att asylsökanden ska ge upp sin ansökan. 

EU-parlamentet har sedan tidigare röstat för att inleda en rättslig process mot Ungern gällande inskränkningar i yttrandefriheten, domstolarnas oberoende, minoritetsrättigheter och migranternas situation i Ungern.