Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige delar på minnesdagen varje år ut ett hederspris. Årets pris gick till Stiftelsen Expo med motiveringen.

"För sitt outtröttliga arbete att granska, utbilda och informera om högerextremism, rasism och intolerans".

– Att kategorisera människor. Att peka ut individer på grundval av hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Är att ett första steg på en väg som kan sluta med folkmord. Vi hoppas att vårt arbete kan bli ett av många nödvändiga medel som bidrar till att minska risken för att en så obeskrivligt vidrig katastrof som Förintelsen någonsin ska upprepas. Att få ett sådant här pris är inte bara hedrande utan också förpliktigande, sade Robert Aschberg, styrelseledamot i Stiftelsen Expo, i sitt tacktal.

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz. I Stockholms synagoga hedrades de mördade på 69-årsdagen. Vittnesskildringar från anhöriga och överlevande lästes upp.

Många talare uttryckte oro över att rasistiska organisationer och partier växer sig starkare i Europa och att antisemitiska föreställningar har fått fotfäste. Resultatet från en rapport från European Union Agency for Fundamental Rights togs upp som ett varnande exempel. Myndigheten släppte skrämmande siffror 2013. I åtta medlemsländer upplever i genomsnitt 76 procent av som deltagit i undersökningen, och som själva identifierar sig som judar, att antisemitismen i sitt hemland ökat de senaste fem åren. Sverige ingår i undersökningen.