Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Semester, mat, reklam, ett gulligt husdjur, lite mer reklam, ett gulligt djur till och så plötsligt en länk från Fria Tider. Under de senaste åren har högerextrema nyhetssajter lyckats tränga sig in i människors facebook-flöden på ett sätt som tidigare var otänkbart. Men nu verkar sajternas förmåga att nå ut till läsare avtagit.

Enligt en rapport från LO har antalet reaktioner på artiklar från sajter som Fria Tider, Avpixlat och Nyheter Idag avtagit. Om man jämför antal reaktioner i november 2015 och maj 2016 ser man att intresset för sajternas material sjunkit. Under maj visar motsvarande mätning på drygt 130 000 reaktioner. Det är en minskning med nära 75 procent.

Enligt LO beror förändringen på att fokus i politiken har flyttats mer mot klassiska höger-vänster frågor. Det kan också ha att med att fler känner till sajternas avsikter. Kanske är det till och med så, resonerar LO i en debattartikel i Aftonbladet, att trenden hänger ihop med ett generellt minskat stöd för SD i opinionen.

Nu tar förvisso LO inte ut någon seger i förskott, men optimismen är nog tyvärr lite väl naiv.

Av allt att döma är de helt rätt ute när det gäller själva resultatet i undersökningen. Enligt bloggen Polismasaren tycks även besöken på tre av de mest långlivade högerextrema nyhetssajterna ha minskat under de senaste året.

Men frågan är om det inte delvis har att göra med en generell trend. En ny slagning Buzzsumo visar att även Aftonbladet och DN under samma mätperiod tappat sin delningskraft. Aftonbladet minskar med 45 procent och DN med 40 procent. De tappar alltså delningar i samma takt som de högerextrema nyhetssajterna.

Dessutom är inte de högerextrema mediesajterna en enhetlig grupp. Ta Avpixlat till exempel. De har aldrig haft särskilt stark delningskraft och lägger av allt att döma inte heller mycket tid på det. De har intressant nog "bara" tappat drygt 20 procent av sina delningar.

En annan faktor som kan spela roll är att konkurrensen ökar. Sedan i november har flera andra aktörer ökat sitt inflytande i den högerextrema mediebubblan. Dessutom delas nu också ett annat typ av innehåll, som effektfulla bilder och memes.

Det är kort sagt svårt att dra enkla slutsatser från LO:s rapport. Det är förstås flera faktorer som samspelar. En annan tänkbar delförklaring är att de högerextrema nyhetssajterna tappat sin exklusivitet. Under det senaste halvåret har traditionell media i allt större grad rapporterat om det som brukar kallas invandringens negativa konsekvenser. Bråk, oroligheter och våldsdåd på asylboenden eller sexuella trakasserier på offentliga platser har varit vardagsmat på både nyhetsplats och på ledarsidorna. Dessutom har både regeringen och flera borgerliga partier blåst till strid för vad som beskrivs som svenska värden, mot de värden som man antar kommer med flyktinginvandringen. På flera ledarsidor talas det om den annalkande värderingsstriden. I ett sånt politiskt klimat har de högerextrema nyhetssajterna inte samma dragningskraft.

Den här förklaringen får dock ingen plats i LO:s analys. Där ses istället sajternas minskade delningskraft som ett tecken på att vinden vänder och att extremhögerns retorik tappar kraft. Det kan tyvärr vara tvärtom. Retoriken har inte förlorat styrka, den har smugit sig in i mainstream. Och det är knappast något att glädjas åt.

Ämnen i artikeln