Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

4,9 procent av svenskarna hyser extremt negativa attityder till mångfald. Det är en mindre minskning från 2010, då 5,7 procent hade sådan attityd, enligt rapporten Mångfaldsbarometern.

Dessutom tyder andra resultat på att islamofobin är utbredd. Ungefär 20 procent av de tillfrågade var starkt kritiska till alla typer av muslimska slöjor. "Något som kan anses vara en indikator för graden av islamofobi i Sverige", skriver rapportförfattarna.

Drygt 60 procent av de tillfrågade anser att etnisk mångfald är utvecklande för vår kultur. Personer med hög utbildning är mest positiva till mångfald och kvinnor i högre grad än män. Samtidigt anser en majoritet att alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas lämna landet. Resultatet tolkas i rapporten som att svenskar anser att "invandrare måste ha samma sociala rättigheter som alla andra invånare men tydligen också samma skyldigheter, det vill säga att följa landets lagar".

Sociologiska institutionen i Uppsala har sedan 2005 publicerat Mångfaldsbarometern. Närmare 1000 personer har tillfrågats.