Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt rapporten kan det vara ett antal olika faktorer som bidragit till det förhållandevis låga antalet incidenter. Att regeringar och politiker i många länder reagerade snabbt och samtidigt höll en tydlig skiljelinje mellan terroristerna och muslimer i allmänhet är en orsak. En annan orsak kan vara att muslimska företrädare tog kraftigt avstånd från det inträffade. Även mediernas balanserade rapportering lyfts fram av EUMC som en bakomliggande anledning till att inte fler incidenter ägde rum.

I London ökade emellertid trosrelaterade hatbrott markant under de fem första veckorna efter attentaten i jämförelse med 2004. Framför allt var det mot brittiska muslimer som attackerna var riktade. Dessa höga siffror verkar nu sjunka och närma sig samma nivåer som under 2004. Flera muslimer har även vittnat om att de efter attackerna kände sig utpekade och misstänkliggjorda.

Stiftelsen Expo har som Sveriges representant i EUMC bidragit till rapportens författande. Nedan finns en länk till EUMC:s rapport om effekten av bombattentaten i London den 7 juli 2005 på den muslimska befolkningsgruppen i EU.

RAPPORT (600 kb)