Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I jämförelsen finns statistik för samtliga riksdagspartier med. Anledningen till att antalet valda är högre än det antal mandat partierna fick i valet är att en invald ersättare läggs till det ursprungliga antalet förtroendevalda. Hos Valmyndigheten finns ingen redovisning om orsak till att en ledamot lämnar sitt uppdrag. Således finns i statistiken såväl avlidna som flyttande och personer som lämnat av privata eller andra skäl. Personer som lämnat sina partier men sitter kvar i fullmäktige som politiska vildar finns inte med i den här statistiken.

  Parti - Valda ledamöter - Avgångna ledamöter - Andel i procent

  Sverigedemokraterna - 345 - 109 - 31,5%
  Vänsterpartiet - 453 - 91 - 20%
  Kristdemokraterna - 510 - 92 - 18%
  Moderaterna - 1769 - 299 - 16,9%
  Miljöpartiet - 286 - 48 - 16,7%
  Folkpartiet - 563 - 94 - 16,6%
  Socialdemokraterna - 2924 - 393 - 13,4%
  Centerpartiet - 914 - 100 - 10,9%

  Totalt - 7764 - 1226 - 15,7%

Källa: Valmyndigheten