Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var vid Nationalsocialistisk fronts, NSF, middag till Adolf Hitlers minne i april förra året, som Linusson talade till partikamrater iförd en hakkorsbindel och framför en stor hakkorsfana.
En bild tagen på mötet förevigade talet och Linussons utstyrsel. Bilden lades senare ut på NSF:s hemsida på Internet där den upptäcktes av en polisman anmälde den för hets mot folkgrupp.

Bindel med hakkors eller varghake
Curt Linusson förklarade under rättegången att han bjöds till festen av en bekant och att han inte kände till att det var en fest i NSF:s regi. Enligt Linusson var det inte heller en hakkorsbindel han hade runt armen, utan en bindel med den så kallade varghaken, en symbol som bland annat använts av Vitt ariskt motstånd, Vam. Vidare har Linusson ansett att det inte kan röra sig om hets mot folkgrupp då de personer han talat inför redan delade hans värderingar.
- Jag ska kunna gå klädd hur jag vill på en privat fest utan att gå i fängelse, säger Curt Linusson till Expo och tillägger att han kommer överklaga domen.

Hakkors på internt möte olagligt
Tingsrätten konstaterar att det trots allt rör sig om en bindel med ett hakkors. Att de som talet riktat sig till är personer som delar talarens värderingar spelar ingen roll, enligt tingsrätten som hänvisar till den ändring av lagen om hets mot folkgrupp som gjordes 1988. Sedan dess krävs det inte längre att ett hetsande uttalande görs offentligt eller sprids bland allmänheten. Enligt förarbetena bakom lagändringen skulle inte bara rasistiska organisationers utåtriktade verksamhet förhindras utan också den interna mötesverksamheten där fler än ett fåtal personer närvarade.

Vänersborgs tingsrätt skriver i sin dom:

”Genom lagändringen avsågs att spridning av rasistiska och liknande uttalanden även inom en förening skulle bli straffbar. För att ett uttalande skall anses spritt förutsätts att det framställts inför en grupp som består av fler än ett fåtal personer på ett sätt som varit ägnat för gruppen att uppfatta yttrandet. Det krävs däremot inte att personerna i fråga verkligen lyssnat och tagit till sig innebörden av yttrandet.”

Vid årets middag till Adolf Hitlers minne samlade Nationalsocialistisk front in pengar till stöd för Curt Linusson.