Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På två år har antalet rasistiska sajter på internet nästan fördubblats. Idag bedöms det finnas cirka 15000 sidor med rasistiskt innehåll, år 2009 beräknades den siffran vara 8000.

Rapporten beskriver även en ökning av antisemitiska hatbrott under 2000-talet, värst var det 2009 då 250 brott anmäldes, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. De flesta av anmälningarna gäller kränkningar på nätet.

270 hatbrott anmäldes mot muslimer i Sverige under 2010. FNs flyktingkommissariat menar att politiker misslyckats med att skydda muslimer från hatbrott och diskriminering i Europa. Förbundet uttrycker även oro för högerpopulistiska partier som använder sig av propaganda mot muslimer i sina kampanjer.

Enligt Forum för levande historias rapport så är barn till lågutbildade föräldrar mer antisemitiska och islamofobiska än barn till högutbildade. Men även könet spelar in. Män är mer intoleranta än kvinnor. Fördomarna kommer inte ensamma, de som är negativa mot judar är också ofta negativa till muslimer och vice versa.

Lösningar som nämns för att förebygga rasism är bland annat mer utbildning om rasism i skolorna. Men även mer kartläggning av islamofobins och antisemitismens utbredning för att kunna arbeta förebyggande.

Vit makt-miljön i Sverige står för ungefär nio procent av alla anmälda hatbrott, en siffra som inte rört på sig nämnvärt de senaste åren. Rapporten konstaterar att vit makt-miljön i Sverige har tillgång till fler vapen än likande miljöer i Norge, Danmark och Tyskland.

Det var i mars som Forum för levande historia fick uppdraget av regeringen att samla ihop kunskap om de negativa föreställningar som finns om judar och muslimer. Även en kartläggning över gruppernas utsatthet samt lyckade åtgärder för att bekämpa rasismen ingick i uppdraget. Rapporten bygger på en sammanställning av redan befintliga källor.

Ämnen i artikeln