Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Sverigedemokraternas göteborgsdistrikt höll sitt extra årsmöte den 8 oktober i en kommunägd lokal i västra delarna av Göteborg var det i första hand för att genomföra fyllnadsval, efter att Per och Lars Emanuelsson tvingats lämna sina poster som ordförande respektive vice ordförande för distriktet. Mötet genomförde även val av ombud till riksårsmötet. Fyllnadsvalen blev en storslam för medlemmar som bara några månader tidigare varit medlemmar i Nationaldemokraterna. Samtliga ombud som valdes på mötet kommer från partiet, liksom den valberedare man utsåg.

Före detta ”kryptonazister” som ombud
Som ersättare för Per och Lars Emanuelsson valdes ett par från Torslanda, en 50-årig man och hans 25-åriga flickvän, båda med förflutet i Nationaldemokraterna. Kvinnan hade aktiviststatus i Nationaldemokraterna innan hon tidigare i år valde att lämna partiet. Båda närvarade vid förra årets upplaga av Salemmarschen.
Avgående ordföranden för göteborgsdistriktet, Per Emanuelsson, gick i god för de båda före detta nationaldemokraterna.
- Det här är personer som är väl förankrade i verkligheten. Personer som är väl kända länge av mig och Lars, förklarade Per Emanuelsson.

Före detta NRP-are vald till valberedare
I de flesta organisationer finns en så kallad valberedning, ett antal ledamöter med uppgift att förbereda och föreslå nya ledamöter till olika former av styrelser. I Sverigedemokraternas göteborgsdistrikt har man valt att endast utse en person till valberedare. Och det har rört sig om en person med stark ställning i partiet, eftersom valberedaren oftast får igenom sitt förslag till ny styrelse årsmötet därpå. Tidigare har Lars Emanuelsson innehaft posten och fram till det extra årsmötet hade ordföranden i Mölndalsavdelningen tillika kommunfullmäktigeledamoten Michael Andersson ensamt rollen som valberedare. Den 8 oktober valdes Reine Wikström till ny valberedare.

Långt förflutet i den nationella rörelsen
Reine Wikström har en lång historia inom den nationella rörelsen. Under 1980-talet var han medlem i öppet nationalsocialistiska Nordiska rikspartiet. Han ansvarade bland annat för partiets postbox i Mölndal. 1988 var han en av grundarna av Sverigedemokraternas Göteborgsavdelning, fick en post i riksstyrelsen men uteslöts kort därpå eftersom han ansågs alltför radikal. Men Reine Wikström fortsatte verka i partiet och var medlem i Sverigedemokraterna fram till splittringen sommaren 2001. Själva splittringsmötet i Göteborg hölls hemma hos Reine Wikström och han var en kort tid ordförande för Nationaldemokraternas Västdistrikt.

I våras valde han dock att byta tillbaka till Sverigedemokraterna igen. Och den 8 oktober väljs han in som valberedare och ombud till partiets högsta beslutande organ riksårsmötet på det extra årsmötet i Göteborg.

Partistyrelseledamoten Torbjörn Kastell svingade klubban som mötesordförande när Reine Wikström valdes in och närvarande i lokalen fanns också partiordförande Mikael Jansson och partistyrelseledamoten tillika kyrkofullmäktigeledamoten Eva Nyman. De yttrade sig inte under valen.