Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Tanken är att institutet ska vara en knutpunkt och motor som driver den här forskningen framåt, säger Karin Kvist Geverts till Dagens Nyheter.

Forskningsinstitutet ska drivas som en ideell stiftelse och finansieras av den USA-baserade Joel Citrons stiftelse. Citrons föräldrar kom till Sverige som överlevande efter kriget.

Enligt vad Karin Kvist Geverts uppger till Dagens Nyheter ska institutet bedriva en bred forskning kring Förintelsen, men med ett särskilt fokus på ämnen som är relevanta för Sverige.

Något exakt datum för när verksamheten ska vara i gång är ännu inte satt, men målsättningen är att det ska kunna ske i oktober senare i år.

Tidigare i år meddelade regeringen att myndigheten Forum för levande historia får finansiering för att ansvara för att samla in föremål till ett Förintelsemuseum som ska öppna 2022 i Stockholm.

Karin Kvist Geverts har tidigare varit forskningssamordnare på Forum för levande historia och sekreterare i utredningen gällande det kommande Förintelsemuseet.