Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tysklands justitieminister Birgitte Zypries är ordförande för det första informella ministermötet sedan Tyskland tog över ordförandeskapet i EU vid årsskiftet. Mötet äger rum den 14 till 16 januari i Dresden och samlar justitie- och inrikesministrar från de olika medlemsländerna. Zypries kommer under mötet lägga fram planerna för Tysklands tid som ordförandeland.

Ett av målen är att införa en lag i hela unionen, som gör det straffbart att offentligt förneka nazisternas mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Maxstraffet ska enligt förslaget vara tre år i fängelse. Användningen av hakkors och andra nazistsymboler bör också förbjudas, anser den tyska regeringen.

Lagen finns i många länder
För två år sedan framförde dåvarande ordförandelandet Luxemburg ett liknande lagförslag. Då motsatte sig flera länder, med Storbritannien i spetsen, idén om ett allmänt förbud mot nazistsymboler. Förslaget om en kriminalisering av förnekande av Förintelsen blockerades av Italien med hänvisning till att det skulle innebära för stora inskränkningar i yttrandefriheten. Då styrdes Italien av en regeringskoalition där extremhögerpartiet Alleanza Nationale ingick. Nu är det en ny regering i Italien, vilket gett tyskarna hopp om att lagförslaget ska gå igenom den här gången.

Lagar som förbjuder förnekelse av förintelsen finns redan i tio av de 27 medlemsländerna i EU. Användningen av symboler från Tredje Riket är helt förbjuden i Tyskland. I Sverige kan användandet av nazistsymboler under vissa omständigheter falla under lagen om hets mot folkgrupp.

Håkan Gestrin