Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det känns för många av oss som marken under oss raserats. Många romer frågar sig hur vi någonsin kan återställa förtroendet för polisen. Att Sverige för register över icke dömda romer är unikt och något jag inte trodde förekom. Det som är mest skrämmande är att ingen slagit larm tidigare, sade Erland Kaldaras, som är ordförande för Romska ungdomsförbundet.

Kaldaras sa att det funnits en bild av att Sverige var tryggt men nu har förtroendet för polisen raserats.

– Idag vill inte romska barn bli poliser, sade han.

Justitieminister Beatrice Ask lyfte fram att det 2011 stiftades lagar som gav nationella minoriteter ett starkare skydd och att hon reagerade med bestörtning och besvikelse när hon läste att polisen i Skåne registrerat tusentals romer. Registret omfattade många som inte var misstänka för brott, och även barn och avlidna personer. Ask sade att det pågår en utredning kring registret och att även diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda det.

– Min tro och förhoppning är att vi kan återställa förtroendet från romer och allmänheten, sade hon.

Rikspolischefen Bengt Svensson kunde inte svara på frågan om i vilket syfte som registret över romer upprättats utan hänvisade till den pågående utredningen. Svensson konstaterade dock att polisen i Skåne fört register som varit så omfattande att det inte anses rimligt. Han tillade att alla polismyndigheter nu gått igenom sina register och att det inte finns några ytterligare sådana som baserats på etnicitet eller känsliga uppgifter. Även Svensson förklarade att han insåg att förtroendet för polisen skadats och att det måste föras en dialog med representanter från den nationella minoriteten romer.

Simon Wallengren, ordförande för Kulturgruppen för resandefolket sade att polisens dialog med den romska minoriteten hittills misslyckats. Wallengren säger till Expo Idag att han tycker att dagens utfrågning i konstitutionsutskott var viktig.

– Det gav oss romer och resande en möjlighet att filtrera hur vi upplever saken och våra känslor och tankar. Sedan fick vi inte så mycket svar om hur den här nätverksanalysen gått till. Men det pågår en utredning och vi får vänta tills den är klar, säger Wallengren.

Vad var det viktigaste att lyfta fram?

– Det viktigaste är att poängtera att romer och resande har en hög oro och ett lågt förtroende för rättsväsendet och andra myndigheter. Detta har en direkt påverkan på våra liv för hur vi kan fatta beslut och vilka valmöjligheter vi har. Det är väldigt värdefullt att ha en diskussion kring antiziganism.

Efter att det uppdagats att polisen i Skåne fört register över romer har Wallengren sett avhopp från sin förening.

– För att vara med i föreningen behöver man registrera sig. Det finns en rädsla att om de är registrerade hos oss så kan de också registreras av polisen. Sedan finns det också personer som är rädda att associeras med oss för att de då tror att de ska tvingas vara öppna med sin etnicitet.

Simon Wallengren tycker att ett sätt för polisen att skapa bättre förtroende är att rannsaka sin egen myndighet.

– Det krävs en lång process, där bland annat polisen borde utreda sin historiska roll mot romer och resande. Men vi behöver också ett samråd, säger Wallengren.