Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Regionen har betalat ut pengar till fel fraktion, säger Harry Franzén, partiledare i Centrumdemokraterna.
I samband med regionvalet 1998 hade flera lokala missnöjespartier gått samman i valalliansen Skånes Väl. I alliansens program fanns krav på en restriktiv flyktingpolitik och sänkta skatter. Satsningen blev en succé och Skånes Väl tog sig in i det nybildade regionfullmäktige med sex mandat och fick en vågmästarroll.
Men snart utbröt konflikter inom alliansen. På ena sidan fanns Skånepartiet och Centrumdemokraterna. På den andra sidan fanns bland andra Framstegspartiet och Burlövs väl. Två partier som i senare val kom att samarbeta med Sverigedemokraterna.

FÖRSVANN MED STÖDET

– När vi bildade Skånes Väl sa vi klart och tydligt att vi inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. När vi splittrades gjorde de andra just det, säger Harry Franzén.
Medan Sverigedemokraterna gått starkt framåt i de senaste två valen har Skånepartiet och Centrumdemokraterna hamnat på efterkälken. En bitter förlust för Harry Franzén.
– Vi blev sidsteppade i debatten och fick inte komma till tals, säger han.
Den seglivade partistödskonflikten mellan Skånepartiet och Region Skåne kan snart få ett slut. I maj i år kom ett första besked. Skånepartiet hade tillsammans med Centrumdemokraterna krävt nio miljoner kronor av regionen.
De båda partierna fick nöja sig med att kammarrätten slog fast att Region Skåne hade gjort fel och att partierna skulle få pengar. Summan är dock oklar och beslutet gäller enbart partistödet för år 2000. När det gäller stödet för 2001, 2002 och 2003 driver partierna ärenden som kommer att behandlas längre fram.

SKA TA VÄLJARE FRÅN SD

Skånepartiet och Centrumdemokraterna ger sig inte utan planerar att resa sig i de kommande valen. Enligt Harry Franzén är striden mot Sverigedemokraterna, som han menar är ett odemokratiskt parti, långt ifrån över.
– Först handlar det om att ta tillbaka de kommunala mandaten. Sedan får vi gå ut och satsa regionalt, säger han.
Anders Sannerstedt, statsvetare vid Lunds universitet, menar att skånepartisterna kan få det svårt.
– Det är alltid svårt för partier att göra comeback och resa sig, men det är inte omöjligt.