Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Det är min samlade bedömning av hela materialet som ligger bakom beslutet att lägga ned förundersökningen, säger Agneta Hilding-Qvarnström vice chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren till expo.se.

Beslagtog datorer och mobiltelefoner
När polisen slog till mot nazisterna den 25 november förra året var det efter misstankar om att ledarna gjort sig skyldiga till olovlig kårverksamhet. För att bryta mot lagen om olovlig kårverksamhet ska en person eller grupp upprättat eller haft planer på att upprätta en paramilitär organisation. Det andra som ryms inom paragrafen är om en grupp använder eller kan komma att använda sig av polismans befogenheter. Det var med denna brottsmisstanke som polisen tog in sju nazistledare för förhör. Sedan dess har materialet analyserats. Vid husrannsakan beslagtogs flera datorer och mobiltelefoner men åklagaren kan inte styrka den brottsmisstanke som finns.

Hilding-Qvarnström säger att lagen om olovlig kårverksamhet inte är uppdaterad för att möta dagens samhälle.

- Den är väl kanske något ålderdomlig kan man tycka, säger hon.

Hur menar du då?

- Den har ju egentligen aldrig prövats ordentlig och den är svår att tillämpa.

Vad är det som gör att den är svår att tillämpa?

- När man tror sig ha ett brott så inleder man ju en förundersökning. När jag nu sitter med hela utredningsmaterialet så måste jag få det att passa in rent lagtekniskt och det är där som det blir stopp, säger Agneta Hilding-Qvarnström.

Borde inte lagen då ses över av riksdagen?

- Man kan tycka att en lag som inte kan eller är svår att användas bör ses över, berättar Agneta Hilding-Qvarnström.

Lagen kan komma ses över
Lagen om olovlig kårverksamhet och lagen om uniformsförbud är två lagar som flera gånger varit ämne för debatt då de är svåra att använda sig av i dagens samhälle och Hilding-Qvarnström får stöd av justitiutskottets ordförande i Riksdagen.

- Lagen är skapad i en annan tid, säger Johan Pehrson, folkpartiet, till expo.se.

Han säger att frågan inte har varit uppe för diskussion under hans tid i justitieutskottet, men att man nu måste ta tag i det.

- Om åklagaren har svårt att tillämpa lagen är det något som man måste ta på allvar, menar justitieutskottets ordförande Johan Pehrson.

Husrannsakan mot ledande nazister
Det var på morgonen den 25 november förra året som Nationella insatsstyrkan slog till mot Svenska motståndsrörelsens ledare Klas Lund. Samtidigt genomfördes husrannsakan mot ytterligare en ledande medlem av Svenska motståndsrörelsen samt flera ledande företrädare för Nationalsocialistisk front.

Svenska motståndsrörelsens ledare Klas Lund är nu den enda av de sju ledande nazisterna som har ett rättsligt efterspel att vänta. Vid husrannsakan hemma hos Klas Lund fann polisen ett skarpladdat handeldvapen varför han inom kort åtalas för vapenbrott.

Förundersökningen om olovlig kårverksamhet kan komma att återupptas om nya uppgifter kommer in till utredningen. Formellt kan en förundersökning öppnas upp igen så länge inte brottet har preskriberats.

RICHARD SLÄTT
DANIEL OLSSON